Göteborgs Hamn AB - Startsida

Göteborgs Hamn AB undersöker möjligheter att driva inlandsterminal

14:12 - 17 jun 2022 / Pressmeddelande

Göteborgs Hamn AB och järnvägsanläggningsaktören Train Alliance har för avsikt att inleda diskussioner om möjligheter för Göteborgs Hamn AB att etablera en järnvägsansluten inlandsterminalverksamhet med direktkoppling till Göteborgs hamn och dess fartygslinjenätverk.

Göteborgs hamn söderifrån. Bild: Göteborgs Hamn AB.

En avsiktsförklaring är upprättad mellan Göteborgs Hamn AB och Train Alliance för att se på möjligheterna till utveckling av en inlandsterminal i direkt i anslutning till TEN-nätet i Sigtuna.

Tanken är att en eventuell inlandsterminal ska kunna hantera transport och omlastning av olika segment som trailers, container och fordon.

En utgångspunkt är att en eventuell inlandsterminal skall utgöra ett led i Göteborgs Hamn AB:s hållbarhetsarbete, där terminalen ska bidra till att öka takten på transportsektorns fossilfria omställning.

Parterna för också diskussion om plats för en trafiknära underhållsverkstad i Göteborgs hamn för lok och vagn. Detta för att stärka leverans och tillgängligheten för godstransporterna. Parterna ställer sig också positiva till att låta Trafikverket testa att köra ett godståg om 1 000 meter mellan Göteborg och Rosersberg vilket ligger inom ramen för Shift2Rail.

Fler nyheter

newspage.MainImageAlt

Göteborgs Hamn AB:s VD Elvir Dzanic slutar – lämnar sin tjänst i augusti

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

Ny containerlinje kopplar ihop Göteborgs hamn och Island

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

Världsunik metanolbunkring genomförd i Göteborgs hamn

Läs hela artikeln