Göteborgs Hamn AB - Startsida

Göteborg utnämnt till Sveriges bästa logistikläge

13:28 - 16 feb 2021 / Pressmeddelande

För tjugonde året i rad toppar Göteborg listan när branschtidningen Intelligent Logistik rankar Sveriges bästa logistiklägen. Göteborgs hamn beskrivs som avgörande för placeringen, bland annat tack vare hamnens pågående investeringsprogram, globala linjenät och hantering av Covid-19-pandemin. Men det finns utvecklingspotential menar juryn.

Göteborg är Sveriges bästa logistikläge – men det finns utvecklingspotential. Bild: Göteborgs Hamn AB.

– Vi är jätteglada över att ha fått den här utmärkelsen. Att det nu är för tjugonde året i rad är ett kvitto på att vi har en kontinuitet i det vi gör och att vi gjort bra saker längs vägen. Men vi ska bli ännu bättre, säger Elvir Dzanic, VD för Göteborgs Hamn AB.

I motiveringen beskrivs Göteborgsregionen som ett ”exceptionellt distributionsläge som stått starkt genom pandemin”. Hamnens investeringspaket på sex miljarder vilket bedöms ge goda förutsättningar för framtida tillväxt nämns också som en viktig faktor. Elvir Dzanic menar också att hamnen har stärkt sina möjligheter att fortsätta utvecklingen framgent.

– Som hamn har vi ett bra år bakom oss – inte minst ekonomiskt – medan andra godsnav har drabbats hårdare både i Sverige och internationellt. Göteborgs hamn befinner sig i en styrkeposition inför framtiden där vi kan fortsätta investera i kundvärden och konkurrenskraft, säger Elvir Dzanic.

Hamnen i expansivt skede
Genom Göteborgs hamn går idag 30 procent av Sveriges import och export och över hälften av alla containerfrakter. Just nu är hamnen inne i ett mycket expansivt skede, och under året som gick säkrades bland annat finansieringen för det viktiga miljardprojektet Skandiaporten – en fördjupning av hamnens farled från dagens 14,5 till 17,5 meter.

Den är en viktig framtidssäkring för hamnen som garant för svensk industris access till omvärlden via världshavens största fartyg i många år framöver. Skandiaporten är en av många satsningar som krattar manegen för hamnens fortsatta utveckling och tillväxt. Andra viktiga projekt är den nya hamnen i Arendal som tillför 120 000 kvadratmeter nya terminalyta, en helt ny digital plattform och fortsatta satsningar på elanslutning och elektrifiering.

Målet är att fortsätta skapa tillväxt som går hand i hand med minsta möjliga miljöpåverkan. Till 2030 ska koldioxidutsläppen i godsnavet ha minskat med hela 70%, både på land, i hamn och till havs. Det senaste greppet i den resan är det nyligen presenterade Tranzero-initiativet där AB Volvo, Scania, Stena Line och Göteborgs hamn AB tillsammans ska accelerera omställningen till fossilfria transporter till och från hamnen.

Utmaningar framåt
I motiveringen till utnämningen konstateras även att det också finns utmaningar i Göteborgsregionen på logistikområdet, bland annat i att möta framtida efterfrågan på logistikytor.

– Det behövs och är förstås något vi jobbar aktivt med. Närmast har vi en halv miljon kvadratmeter logistikmark redo ett stenkast från hamnen där vi kommer att börja bygga logistikfastigheter under året. Men vi behöver fortsätta jobba intensivt med frågan, vilket vi gör i samarbete med andra logistikaktörer i regionen, bland annat i samarbetet Logistic Hub Scandinavia tillsammans med Swedavia Landvetter flygplats och Business Region Göteborg, säger Elvir Dzanic.

Den uppmärksammade listan över Sveriges bästa logistiklägen har publicerats sedan 2001. Rankingen bygger på tillgången på logistikytor, flöden/geografi, infrastruktur, marktillgång, kompetens och samarbetsklimat i regionen.

Helsingborgsregionen och Örebroregionen blev tvåa respektive trea på listan.

Utdrag ur motiveringen:
”Göteborgsregionen är ett exceptionellt distributionsläge genom tillgången till Nordens största containerhamn. Göteborgs hamn har stått stark genom pandemin, med stabila containervolymer och framöver investeras sex miljarder kronor i hamnen, vilket ger goda förutsättningar för framtida tillväxt. Regionen är i sig en stark konsumtionsmarknad, och ett viktigt säte för svensk exportindustri. Genom Chalmers och Göteborgs universitet är man ett av landets starkaste kompetenscentrum för logistikforskning och utbildning. Göteborg har haft en exceptionell yttillväxt vad gäller logistiketableringar de senaste åren, som mattas av något 2020, men man behåller trots detta förstaplatsen som Sveriges bästa logistikläge.”

Läs mer på: https://intelligentlogistik.com/logistiklagen/

Fler nyheter

newspage.MainImageAlt

Bästa novembersiffran någonsin för containervolymerna i Göteborgs Hamn

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

Beslut för djupare farled i Göteborgs hamn

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

Lokal lagring ska avlasta Göteborgs hamn och minska utsläppen

Läs hela artikeln