Göteborgs Hamn AB - Startsida

Godsvolymerna ökar i Göteborgs hamn - trots fortsatt pandemi

08:39 - 19 jan 2022 / Pressmeddelande

Logistiksystemet är fortsatt under högt tryck till följd av covid-19-pandemin som nu gått in på sitt tredje år. Men Göteborgs hamn har klarat sig bra har vuxit i volym under perioden – i synnerhet under 2021. Det tack vare ökade marknadsandelar och unika egenskaper som gjort att hamnen kunnat fortsätta vara garanten för näringslivets access till omvärlden.

Godsvolymerna ökade stort i hamnen under årets som gick - trots återkommande störningar i de globala godflödena. Bild: Göteborgs Hamn AB.

Containerbrist, flaskhalsar, nedstängningar och störningar i det globala logistiksystemet. Det var begrepp som dominerade diskussionerna under logistikåret 2021. Men trots tuffa utmaningar ökade Göteborgs hamns godsvolymer i samtliga torrlastsegment, som container, roro och nya bilar.

– Det är flera samspelande faktorer som gjort att vi klarat oss bra och till och med kunnat fortsätta öka. Hamnen var motståndskraftig under 2020 vilket ytterligare stärkte vårt förtroende hos marknaden under 2021. Göteborgs hamns 50-50-balans mellan import och export gör också att containerbristen får mildare effekter här än i många andra hamnar. Dessutom har vårt linjeutbud stärkts ytterligare med ny trafik på nya, viktiga destinationer, säger Elvir Dzanic, VD på Göteborgs Hamn AB.

Sverige och Göteborg har inte heller drabbats av plötsliga nedstängningar till följd av pandemin som synts i Europa och övriga världen. Hamnen har också stor kapacitet både vad gäller terminalytor och hamninfrastruktur vilket motverkar den igenkorkning som synts i många hamnar runt om i världen.

All time high på järnväg
Hamnens järnvägssystem Railport Scandinavia fortsätter att växa både i utbud och volym. Under 2021 transporterades 458 000 TEU (tjugofotscontainers) mellan hamnen och inlandet, vilket är den högsta siffran någonsin. Under året har flera nya godstågspendlar introducerats, samtidigt som befintliga pendlar fått fler avgångar och ökat i volym. Järnvägen transporterar över 60% av containergodset som går över kaj. Den höga andelen ger en stor klimatfördel, samt bidrar också till att bristen på lastbilschaufförer inte påverkar Göteborg som i andra hamnar.

Roro, bilar och bulk ökade
Hamnens intraeuropeiska rorotrafik – den som tar rullande gods till och från Storbritannien, Danmark, Tyskland och de centraleuropeiska hubbarna Gent och Zeebrugge i Belgien – ökade med totalt 10% under året. Samtliga marknader visar en positiv utveckling.

Bilsegmentet har haft toppar och dalar under året där halvledar- och komponentbrist fortsatte innebära störningar i bilproduktionen och i förlängningen antalet hanterade bilar i hamnen. Ändå har året totalt sett inneburit en återhämtning från ett svagare 2020. Ökningen på 9% kan jämföras med bilförsäljningen i EU som enligt den europeiska bilförsäljningsorganisationen ACEA minskade med 2,4% under året som gick.

Stora mängder sand importerades via Göteborgs hamn under 2021, vilket var en bidragande orsak till att torrbulksegmentet kunde öka med 7%. Totalt hanterades 250 000 ton torrbulk under året.

Energiprodukterna minskade – passagerartrafiken ökade
Efterfrågan på energiprodukter pendlade under året, vilket även det har sin grund i pandemieffekter som syns på den globala arenan. Volymen ökade i hamnen under det tredje kvartalet men totalt minskade hanteringen med 11% för helåret.

Passagerartrafiken ökade med hela 30% under 2021 och innebar således en rejäl återhämtning jämfört med de låga siffror som blev resultatet av 2020 års pandemiutbrott och påföljande reserestriktioner. Dock är färjetrafiken fortfarande långt ifrån passagerarantalen före pandemin. Kryssningssegmentet hade liknande problem under 2020 men återhämtade sig stort under 2021.

Framtiden
Logistiksystemet är fortsatt hårt belastat och känsligt för störningar till följd av pandemin. Samtidigt var hamnens tredje och fjärde kvartal generellt mycket starka volymmässigt och inget tyder på att en avmattning är nära förestående. Få bedömare tror på en nedgång varken på volymer eller fraktpriser under det närmaste halvåret åtminstone.

Samtidigt kan snabba förändringar få stora konsekvenser. I Kina agerar man exempelvis snabbt och kraftfullt mot mindre lokala covid-19-utbrott vilket gör att det kan uppstå störningar i stora hamnar som snabbt sprider sig i systemet. I Göteborg står man dock väl rustad inför framtiden enligt hamnens bedömning.

– Vi ska vara en garant för näringslivets access till omvärlden och vi har visat att vi klarar det även under pandemin. När jag ser tillbaka ser jag att vi gjort det mesta rätt, och det gör att vi nu har en bra utgångsposition. Vi är övertygade om att den långsiktiga vägen framåt för att bli världens mest konkurrenskraftiga hamn går genom klimateffektivitet och digitalisering. Det är områden där vi storsatsar och tar viktiga steg i samverkan med hamnens kunder och samarbetspartners, säger Elvir Dzanic.

Göteborgs hamns godsvolymer 2021

 

Jan-Dec 2021

Jan-Dec 2020

Jfr %

Container, TEU

828 000

776 000

7%

Järnväg, TEU

458 000

420 000

9%

Ro/ro enheter

566 000

515 000

10%

Nya bilar

256 000

234 000

9%

Passagerare färja

765 000

590 000

30%

Kryssningsanlöp

66

11

500%

Energi (milj. ton)

19,1

21,6

-11%

Torrbulk (ton)

250 000

234 000

7%

Fler nyheter

newspage.MainImageAlt

Nederländskt amfibietransportfartyg besöker Göteborgs hamn

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

Så många unga fick jobb på Skarpt Läge-mässan

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

Godsvolymerna ökar i Göteborgs hamn – ingen påverkan av Rysslands invasion av Ukraina

Läs hela artikeln