Göteborgs Hamn AB - Startsida

Godsvolymerna fortsätter att öka i Göteborgs hamn

07:02 - 24 aug 2022 / Pressmeddelande

Göteborgs hamn växer i volym och stärker sin position som garanten för svensk industris access till omvärlden – det visar hamnens volymrapportering över det första halvåret 2022. Och trots varningar om en annalkande lågkonjunktur tror Göteborg Hamn AB:s VD Elvir Dzanic på fortsatt tillväxt för industrin in i nästa år.

Linjeutbudet växer i Göteborgs hamn. Ett av de senaste tillskotten är rederiet MSC:s direktlinje till och från USA, vilket är en bidragande faktor till hamnens volymtillväxt under första halvåret 2022. Bild: Göteborgs Hamn AB.

Den stora majoriteten av Sveriges utrikeshandel sker med sjöfart. När det gäller handel med länder utanför Europa är det vanligast att varorna fraktas på containerfartyg. I Göteborgs hamn, som är Skandinaviens största, hanterades 433 000 TEU (tjugofotscontainrar) under första halvåret 2022. Det är en ökning med 5% jämfört med samma period 2021.

Hamnen ökar också sin marknadsandel i Sverige. Idag har hamnen 52% av den svenska containermarknaden, jämfört med 48% i början av förra året.

- Som hamn har vi visat att vi klarar att serva svensk industri effektivt. Det trots att störningar i det globala logistiksystemet fortsätter att avlösa varandra och ställer till problem i många hamnar. Då är det logiskt att man söker sig till Göteborg i allt större utsträckning, säger Elvir Dzanic, VD på Göteborgs Hamn AB.

Järnvägssystemet Railport Scandinavia knyter ihop Göteborgs hamn med ett 30-tal inlandsterminaler i orter över hela Sverige och är en starkt bidragande faktor till de ökade containervolymerna i hamnen. Under första halvåret 2022 har nya orter tillkommit i systemet, samtidigt som den befintliga trafiken växt ytterligare. Totalt har containertransporterna till och från hamnen på järnväg ökat med 10% jämfört med samma period förra året.

Ökning på roro, passagerare, kryssning och energi – men färre bilar
I färje- och kryssningssegmenten ökar trafiken explosionsartat. Detta då resandet fortsätter att öka efter lättnader i restriktioner. Passagerarantalet på färja ökade med 197% första halvåret 2022, medan kryssningsanlöpen ökade från sex till 25 stycken under samma period.

Hamnens intraeuropeiska rorotrafik – den som tar rullande gods till och från Storbritannien, Danmark, Tyskland, Polen, Norge och de centraleuropeiska hubbarna Gent och Zeebrugge i Belgien – ökade med 3% under första halvåret då 295 000 roro-enheter lastades eller lossades.

Bilindustrin tampas fortsatt med komponentbrist och leveransproblem. Det syns bland annat i minskat antal nyregistreringar i EU som minskade med 14% första halvåret 2022. Göteborgs hamn är Sveriges största bilhamn och hanterade 122 000 fordon under samma period – även det en minskning med 14%.

Flödet av energiprodukter genom hamnen ökade med 10% jämfört med första halvåret 2022. Framför allt är det raffinaderierna som ökat sin produktion, men även inlagringen av råolja ligger på stabila nivåer.

VD:n tror på fortsatt tillväxt – trots hot om lågkonjunktur
Medan Nordens största hamns godsvolymer är fortsatt växande i nästan alla segment menar många bedömare att Sverige trots allt är på väg in i en lågkonjunktur. Regeringen räknar med en avmattning av den globala tillväxten och spår en stor osäkerhet för svensk ekonomi inför nästa år. Göteborgs Hamns AB:s VD Elvir Dzanic ser dock delvis andra signaler utifrån sin horisont.

- När vi blickar framåt, pratar med våra kunder och ser hur deras orderböcker ser ut så ser vi ganska positivt på tillvaron. Ingen budgeterar med lägre volymer, varken för resten av året eller in i nästa. Men med det sagt är jag inte blind för omvärlden. Vi ser kriget i Ukraina och vad som händer med inflationen, räntorna och elpriserna precis som alla andra. Men signalerna jag uppfattar från industrin pekar inte mot minskade produktionsvolymer, snarare tvärt om, säger Elvir Dzanic och fortsätter:

- Utöver det är jag övertygad om att vi som hamn kommer att fortsätta ta marknadsandelar. Vi fortsätter att skapa förutsättningar för minskade koldioxidutsläpp, ökar vår digitala förmåga och breddar vårt linjeutbud. Det är viktigt för oss och något som skapar värde för våra kunder.

Göteborgs hamns godsvolymer, Q2 samt H1 2022

 

April-juni 2022

April-juni 2021

april-juni jfr. %

Jan-juni 2022

Jan-juni 2021

Jan-juni jfr. %

Container, TEU

221 000

207 000

7%

433 000

411 000

5%

Järnväg, TEU

127 000

114 000

12%

253 000

230 000

10%

Ro/ro enheter

148 000

148 000

0%

295 000

287 000

3%

Nya bilar

55 000

69 000

-21%

122 000

142 000

-14%

Passagerare

343 000

111 000

210%

528 000

177 000

197%

Kryssningsanlöp

23

6

283%

25

6

317%

Energi, (milj. ton)

5,5

4,8

14%

11

10

10%

 

Fler nyheter

newspage.MainImageAlt

Göteborgs Hamn AB:s VD Elvir Dzanic slutar – lämnar sin tjänst i augusti

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

Ny containerlinje kopplar ihop Göteborgs hamn och Island

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

Världsunik metanolbunkring genomförd i Göteborgs hamn

Läs hela artikeln