Göteborgs Hamn AB - Startsida

Godsterminalen vid centralen flyttar ut till hamnen

08:28 - 21 okt 2016 / Pressmeddelande

Godsterminalen vid centralstationen i Göteborg flyttar ut till Göteborgs Hamn. Flytten innebär att Västlänken kan börja byggas.

Vid Gullbergsvass, mitt i centrala Göteborg, finns en kombiterminal där gods lastas om från tåg till lastbil och distribueras ut till företag runt om i regionen.

I början av 2018 måste kombiterminalen flyttas för att underlätta bygget av Västlänken och möjliggöra framtida stadsutveckling. Efter en överenskommelse mellan Göteborgs Stad och Trafikverket står det nu klart att det nya läget blir vid ytterhamnarna på Hisingen.

– Eftersom cirka 70 procent av godset är relaterat till hamnen, Volvo eller övriga verksamheter på Hisingen blir det här ett mycket fördelaktigt läge, säger Arvid Guthed, hamnutvecklingschef på Göteborgs Hamn AB. 

Tolv tåg och tvåhundra lastbilar varje dag
En vanlig vardag trafikeras terminalen av tolv tåg samt 200 lastbilar. Förutom inrikes tåg till bland annat Norrland och Stockholm och avgår även tåg till Europa. På ett år byter cirka 70 000 trailers transportslag i kombiterminalen.

– Kombiterminalen i hamnen kommer att ha lika stor kapacitet som den befintliga terminalen vid Gullbergsvass. Omlokaliseringen gör också att tunga lastbilstrafiken flyttar från stadens centrala delar till de stora lederna till och från hamnen. Totalt sett kommer också en större del av transporterna ske med tåg istället för med lastbil, säger Arvid Guthed.

Kombiterminalen i Göteborgs Hamn öppnar i samband med att Gullbergsvass stänger. Nuvarande terminal drivs av Green Cargo. Det är ännu inte klart vem som blir ny operatör efter flytten till hamnen.

Planer även för omlastning av skogsprodukter
Vid Gullbergsvass finns, förutom kombiterminalen, även en omfattande omlastning av till exempel virke och papper som kommer in med tåg till terminalen. Den verksamheten upphör vid centralen den 31 mars 2017.

–  Vi har ett antal omlastningsterminaler för skogsprodukter i hamnområdet. Intensivt arbete pågår just nu för att utöka dessa terminalers kapacitet så att volymerna även fortsättningsvis kan omlastas i Göteborg, säger Arvid Guthed.

Cirka 35 personer sysselsätts idag av terminalen i Gullbergsvass.

– Kombiterminalen i Göteborgs Hamn kommer att behöva anställa folk, men jag kan idag inte uttala mig om omfattningen, säger Arvid Guthed.

Öppnar upp för trailertåg
Det nya läget blir i anslutning till hamnens roroterminaler*  på Hisingen. Från roroterminalerna fraktas trailers med fartyg  till exempelvis England och Belgien.

– Göteborgs Hamn är internationellt känd för att hälften av containertransporterna till och från hamnen sker med järnväg. Med kombiterminalen mitt i hamnen öppnas nya möjligheter att även få över trailertransporterna från lastbil till järnväg, med stora miljövinster till följd, säger Arvid Guthed.

* Roro står för roll on/roll of och innebär gods som rullas på och av fartygen, till exempel trailers. 

Fler nyheter

newspage.MainImageAlt

Göteborgs hamn lanserar tomcontainerkampanj

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

Ny fartygslinje i Göteborg – ny koppling till Norge och Polen

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

Göteborgs hamn genomför pilot för utsläppsfria bygg- och anläggningsplatser

Läs hela artikeln