Göteborgs Hamn AB - Startsida

Fortsatt stort transportbehov – godsvolymerna ökar i Göteborgs hamn

17:44 - 01 nov 2021 / Pressmeddelande

Godsvolymerna fortsätter växa i Göteborgs Hamn. Det visar färska siffror över hamnens hanterade volym till och med september månad. På containersidan ökade volymerna med 16 procent under kvartal tre – trots fortsatta störningar i de globala godsflödena på grund av Covid-19 och pandemins olika följdeffekter.

Efterfrågan på transporter är fortsatt hög i logistiksystemet. Alltmedan pandemin planar ut kvarstår en stor eftersläpning i många av de större hamnarna ute i världen. Men vid en titt på Göteborgs hamns godsvolymer isolerat syns få spår av globala störningar.

– Vi har fortsatt riktigt bra siffror, men bakom dem ligger mycket slit från många olika aktörer i och kring hamnen. Vi arbetar hårt för att hålla i gång flödena trots de globala störningar vi behöver förhålla oss till, säger Elvir Dzanic, VD på Göteborgs Hamn AB.

I containerterminalen, som drivs av APM Terminals, hanteras huvuddelen av hamnens containerflöden. Där har man hållit hög produktivitet och satt in extra resurser för att kunna ta emot extraanlöp såväl som försenade fartyg. Dessa har kunnat omsättas snabbt under flexibla servicetider.

I Göteborgs hamn är balansen mellan importerade och exporterade containers i det närmaste 50-50. Balansen gör att en importcontainer som töms snabbt kan lastas med exportgods och vice versa.

– Det gör att den globala containerbristen inte får samma effekt i Göteborg som i många andra hamnar. Det är också en viktig faktor i att vi också tagit marknadsandelar under året, på bekostnad av svenska hamnar som är främst import- eller exportinriktade, säger Elvir Dzanic.

I Göteborgs hamn växte både kortsjö- och översjöcontainertrafiken (inom/utom Europa), där ökningen på kortsjö var mest markant med en uppgång på 23 procent under årets tredje kvartal.

Järnvägstransporterna ökar – minskar chaufförsbrist
Göteborgs hamn är en av få hamnar i världen där huvuddelen av inlandstransporterna går på järnväg. Det är ett miljövänligt sätt att transportera gods på land, men också effektivt och tillförlitligt – i synnerhet mot bakgrund av den rådande bristen på lastbilschaufförer i Sverige och EU.

I Göteborgs hamn ökade containertransporterna på järnväg med tolv procent under årets tredje kvartal, vilket innebär en besparing av cirka 10 000 lastbilstransporter. Ökningen beror dels på ökad trafik och extratåg i det befintliga systemet, samtidigt som helt nya destinationer tillkommit.

Hanteringen av nya fordon i hamnen minskade med 9 procent under årets tredje kvartal – mycket beroende på den globala halvledar- och komponentbrist som fortsätter skapa störningar i fordonsindustrin. För helåret till och med september har dock volymerna ökat med 22 procent. Grundvolymerna från Volvo Cars samt nya importkunder som Tesla, Honda och Lynk & Co gör att Göteborgs hamn fortsatt är Sveriges största bilhamn.

Hamnens intraeuropeiska rorotrafik – den som tar rullande gods till och från Storbritannien, Danmark, Tyskland och de centraleuropeiska hubbarna Gent och Zeebrugge i Belgien – ökade med totalt nio procent under årets tredje kvartal. Samtliga marknader visar en positiv utveckling.

Passagerartrafiken är i en återhämtningsperiod. Under tredje kvartalet dubblerades passagerarantalen jämfört med förra året. Även kryssningstrafikenhar återhämtat sig starkt med 60 anlöp mellan januari och september, jämfört med 2020 års närmast totala nedstängning.

Efter att ha varit låg under första halvåret har en numera ökad efterfrågan på energiprodukter gett utslag på hamnens hantering. Under tredje kvartalet ökade volymerna med sex procent.

Torrbulk som sand, grus och projektlaster som byggelement, rör, brodelar och husmoduler ökade med fem procent under året. Ökningen hänger bland annat ihop med att mycket av de komponenter som används i pågående infrastrukturprojekt i Göteborg kommer in sjövägen.

Göteborgs Hamns godsvolymer 2021: januari-september samt kvartal tre

Volymer (kenh)

Jan-Sep 2021

Jan-sep 2020

Jfr %
Jan-Sep

Juli-Sep 2021

Juli-Sep 2020

Jfr %
Juli-Sep

Container, TEU

616

579

6%

205

177

16%

Järnväg, TEU

340

319

6%

111

99

12%

Ro/ro enheter

420

374

12%

132

122

9%

Nya bilar

191

157

22%

49

54

-9%

Passagerare

542

489

11%

364

179

103%

Kryssningsanlöp

60

5

1100%

54

5

980%

Energi mTon

14,7

16,4

-10%

4,9

4,6

6%

 

Fler nyheter

newspage.MainImageAlt

Ny tågpendel mellan Göteborgs hamn och Rosersberg

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

Ökande godsflöden i Göteborgs Hamn trots globala störningar

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

Godsvolymerna ökar i Göteborgs hamn

Läs hela artikeln