Göteborgs Hamn AB - Startsida

Förbättrad framkomlighet i hamnen när Halvors länk öppnar för trafik

10:29 - 17 dec 2021 / Pressmeddelande

Idag öppnar Halvors länk för trafik. Den nya förbindelsen gör att godstransporter som går via Hisingsleden till Göteborgs Hamn kan separeras från trafiken som går över Älvsborgsbron. Resultatet blir förbättrad framkomlighet samt kortare transporttid till och från hamnen.

Halvorsäng ligger direkt norr om hamnens terminaler invid Hisingsleden vilket kommer att vara ett idealiskt läge för att hantera inkommande gods. Bild: Trafikverket.

Den godstrafik som kommer norrifrån till Göteborgs Hamn behöver idag köra via Vädermotet. Den nya tvärförbindelsen mellan Ytterhamnsmotet på väg 155 och Hisingsleden kommer att avlasta Vädermotet från tunga transporter. I förlängningen ger detta också en omfördelning av godstransporter från E6 Lundbyleden till Hisingsleden.

– Halvors länk kommer att förbättra vägnätet som förbinder Göteborgs Hamn och de stora industri- och logistikområden som finns på västra Hisingen. Nu finns det en direktväg från Hisingsleden vilket gör hamnen mer lättillgänglig, säger Jacob Minnhagen, Senior Manager Market Developement på Göteborgs Hamn AB.

Trafikverket påbörjade arbetet med den 1,3 km långa tvärförbindelsen i slutet av 2019 som öppnar för trafik fredagen den 17 december, drygt 4 månader tidigare än planerat. Under våren 2022 kommer Vikansmotet att öppna i anslutning till Halvors länk. Det sammanlänkar det statliga vägnätet med det kommande logistikcentrum som byggs av Göteborgs Hamn AB och Castellum på Halvorsäng.

– Halvorsäng ligger direkt norr om hamnens terminaler invid Hisingsleden vilket kommer att vara ett idealiskt läge för att hantera inkommande gods, för vidare transport över Sverige och Skandinavien, säger Jacob Minnhagen.

Fakta: Ombyggnation av Hisingsleden
Hisingsleden trafikeras varje dygn av 24 000 fordon, däribland stora mängder godstrafik som kör mellan hamnen och de stora industrierna på västra Hisingen. För att höja säkerheten och öka kapaciteten för godstrafik bygger Trafikverket om södra delen av Hisingsleden, där Halvors länk är den första av fyra etapper. Nu återstår bland annat breddning av leden och byggnation av fyra planskilda korsningar.

Fler nyheter

newspage.MainImageAlt

Göteborgs hamn tecknar systerhamnsavtal med kinesisk storhamn

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

Satsa på Sveriges Corehamnar - Störst klimatnytta enligt undersökning från IVL

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

Göteborgs hamn stärker samverkan med techindustrin

Läs hela artikeln