Göteborgs Hamn AB - Startsida

Dubbla järnvägsspår över älven i Göteborg i drift

10:37 - 19 dec 2016 / Pressmeddelande

En av näringslivets mest sårbara punkter har åtgärdats. Från den 19 december är det dubbla järnvägsspår över älven i Göteborg, då är både Norra och Södra Marieholmsbron i drift. Hamnbanan i Göteborg, som är en av de viktigaste länkarna för svensk export och import, byggs nu ut etappvis till dubbelspår för att öka kapaciteten.

Hamnbanan är en av Sveriges viktigaste järnvägslänkar och gör det möjligt för godstrafik, från hela Norden, att nå Skandinaviens största hamn.

Södra Marieholmsbron stod klar i mars i år, samtidigt började Trafikverket renovera Norra Marieholmsbron. Renoveringen är nu klar och från den 19 december finns två spår över älven.

—Utbyggnaden av Hamnbanan är ett av de viktigaste projekten för att öka godstrafiken i Sverige idag och en förutsättning för att Göteborgs Hamn skall kunna växa, säger Svante Jonsson som är projektledare för Hamnbanan på Trafikverket. Kombinationen sjöfart och tåg är det mest effektiva transportsättet sett både ur ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv.

Järnvägsförbindelsen över älven har fram tills nu varit den mest sårbara punkten på Hamnbanans sträckning. Bild: Trafikverket.

Hamnbanan är en av Sveriges viktigaste järnvägslänkar och gör det möjligt för godstrafik, från hela Norden, att nå Skandinaviens största hamn. Nära 60 procent av Sveriges containertrafik passerar Göteborgs Hamn.

I nuläget trafikeras Hamnbanan med 70 tåg per dygn. När de planerade etapperna är utbyggda, innebär den utökade kapaciteten att det är möjligt att trafikera med 160 tåg per dygn.

—Dubbelspårig Marieholmsbro och Hamnbana är väldigt viktigt för godstransporterna till hamnen. Redan i dag kommer över hälften av containrarna till hamnen med järnväg i stället för med lastbil. Framöver kommer antalet tåg att öka ännu mer, säger Magnus Kårestedt, vd på Göteborgs Hamn AB.

Järnvägsförbindelsen över älven har fram tills nu varit den mest sårbara punkten på Hamnbanans sträckning. Om den enda bron som finns blir skadad och inte kan stängas, blir konsekvenser för näringslivet mycket stora. Trafikverkets tidigare analyser visar att ett stopp som varar i mer än en vecka, kostar näringslivet mer än 100 miljoner kronor om dagen.

 

Fakta utbyggnaden av Hamnbanan:
Södra Marieholmsbron skulle enligt den nationella planen börja byggas först 2018. Men för att skynda på bygget delfinansierades bron av Göteborgs stad, Göteborgs Hamn, Västra Götalandsregionen och AB Volvo. De gick tillsammans in med 315 miljoner kronor. Göteborgs Hamn satsade 85 miljoner kronor. Projektet är även delfinansierat av EU.

Utbyggnaden av Hamnbanan består av fem etapper, inklusive Södra Marieholmsbron. De två första, Södra Marieholmsbron och Kville Bangård är klara. Fyra av etapperna finns med i Trafikverkets nationella plan. Den femte etappen är mellan Kville Bangård och Eriksberg. Bedömningen är att den sista etappen kommer att behövas så småningom, men att de fyra första ger en tillräcklig ökning av kapaciteten tills vidare.

Fler nyheter

newspage.MainImageAlt

Nytt besök av tysk fregatt i Göteborgs hamn

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

Göteborgs Hamn tecknar samarbetsavtal med Port of Los Angeles

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

DFDS sätter 20 ellastbilar i trafik i Göteborg

Läs hela artikeln