Djupare farled prioriteras inte i Trafikverkets plan

10:14 - 01 sep 2017 / Pressmeddelande

En fördjupning av farleden in till Göteborgs Hamn är nödvändig för att ta emot de allt större fartygen och behålla direkttrafiken till sjöss. Investeringen på cirka fyra miljarder har en mycket hög samhällsnytta. Ändå är den inte med som en prioriterad satsning i Trafikverkets infrastrukturplan 2018–2019.

En fördjupning som tillåter fartyg med djupgående på 16,5 meter, jämfört med dagens 13,5 skulle säkra dagens direkttrafik.

– Jag är besviken eftersom behovet är så stort. Djupare farleder är nödvändigt för att kunna ta emot de oceangående containerfartygen som har direktkopplingar till andra världsdelar. Investeringen har en av de högsta samhällsnyttorna bland alla planerade infrastrukturprojekt nationellt, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn AB.

Bilden visar det område i Göteborgs Hamn som behöver fördjupas.

Behovet av djupare farled beror på att containerfartyg världen över blivit tre gånger så stora de senaste tio åren. Göteborgs Hamn kan som enda hamn i Sverige ta emot de största containerfartygen, men de får restriktioner på hur lastade de kan vara.

En fördjupning som tillåter fartyg med djupgående på 16,5 meter, jämfört med dagens 13,5, skulle säkra dagens direkttrafik - och göra det intressant för rederierna att utöka antalet linjer från Göteborg.

En av de mest lönsamma satsningarna
Investeringen på fyra miljarder kronor ger en samhällsnytta på 3,04 (enligt Trafikverkets utredning), och är därmed en av de mest lönsamma aktuella satsningarna just nu. Ändå finns fördjupningen inte med som ett utpekat objekt i Trafikverkets plan för infrastruktur 2018–2029, utan endast som en utpekad brist.

– En utpekad brist innebär fortsatta utredningar och möjlighet att komma med om fyra år. Men den här investeringen måste säkras här och nu eftersom farledsdjupet redan idag utgör en begränsning för Sveriges tillgång till transocean sjöfart, säger Magnus Kårestedt.

Den fackliga konflikt som pågår i containerterminalen, APM Terminals har inneburit stora störningar och volymtapp under det senaste året. Men Magnus Kårestedt tror inte att konflikten har påverkat behovsbedömningen av fördjupad farled i Göteborgs Hamn.

– Det tror jag inte eftersom det är så olika tidshorisonter. När fördjupningen blir aktuell kommer konflikten vara löst för länge sedan, inte minst med tanke på regeringens initiativ att se över den fackliga situationen i hamnarna, säger Magnus Kårestedt och fortsätter:

– Jag tror det råder konsensus när det gäller behovet av direkttrafik till sjöss och ett starkt godsnav för svensk industri. Min analys är vi behöver ha en djupare dialog med Trafikverket och näringsdepartementet om detaljerna kring genomförandet och finansieringen. Vi kommer att intensifiera den dialogen och förutsätter att fördjupningen kommer med när regeringen väl fattar beslut om planen till våren, säger Magnus Kårestedt. 

 

Bilden visar hur fartygens storlek och djupgående har utvecklats över tid.

Fler nyheter

newspage.MainImageAlt

OECD: Satsa på djupare farleder in till Göteborgs Hamn

Läs mer
newspage.MainImageAlt

”Indientrafiken hindras av för grund hamn”

Läs mer
newspage.MainImageAlt

Magnus mening: Göteborgs Hamn behöver bli djupare

Läs mer