Göteborgs Hamn AB - Startsida

Containervolymerna ökade i Göteborgs hamn – trots corona

10:29 - 02 feb 2021 / Pressmeddelande

Det globala logistikåret 2020 präglades starkt av Covid-19-pandemin med bland annat stor rörlighet i efterfrågan på industrins produkter och transportbehov som följd. Men i Göteborgs hamns containervolymer för helåret syns inga coronaeffekter – istället har volymerna ökat.

Containertrafiken till och från Göteborgs hamn klarade sig över förväntan under 2020. Bild: Göteborgs Hamn AB.

– 2020 ställde höga krav på oss alla i och kring Göteborgs hamn, vår flexibilitet och anpassningsförmåga har ställts på prov. Efter förutsättningarna och med facit i hand har vi gjort nästan allting rätt i hamnen, där vi till och med lyckats öka på sina håll. Samtliga terminaloperatörer i hamnen ska ha en eloge, säger Elvir Dzanic, VD på Göteborgs Hamn AB.

Redan den 1 februari vidtogs åtgärder för att lyckas hålla hamnen öppen och fri från störningar till följd av pandemin. Ovanpå det har man haft fokus på att snabbt möta de nya förutsättningar som pandemin skapat.

– I det korta perspektivet har det handlat om det rent operationella, att fortsätta vara en tillgång för industrin i navigeringen genom detta. Exempelvis genom att säkra tillgång på tomcontainers för industrin när det varit brist över stora delar av världen, och tillse att det funnits möjligheter till mellanlagring. Och inte minst garantera full, obruten funktionalitet i hamnen säger Elvir Dzanic.

Fortsatta investeringar för ökad konkurrenskraft
På längre sikt har året handlat om att inte tappa tempo i hamnens utvecklingsplaner. Hamnen har ett långsiktigt investeringsprogram där man under året exempelvis tagit viktiga steg i hamnens farledsfördjupningsprojekt Skandiaporten, såväl som i den nya terminalen Arendal 2. En ny järnvägsansluten omlastningsterminal, Sveaterminalen togs i drift under året, samtidigt som hamnen startade en digital helomvandling som bland annat ska öka visibiliteten i godsflödena.

– Vi har stärkt vår balansräkning under året, bland annat genom att minska vårt framtida lånebehov. Det ger oss möjlighet att nu fortsätta våra satsningar på miljö, digitalisering och andra kundvärden som gör att gods kan transporteras på ett ännu effektivare och miljövänligare sätt framöver, säger Elvir Dzanic.

Ökande containervolymer
Göteborgs hamn är Nordens största hamn. 30 procent av den svenska utrikeshandel passerar här, inklusive hälften av all containertrafik. Och det är i just containersegmentet man varit som mest lyckosam under 2020. Totalt sett ökade hamnens containervolymer med närmare en procent. Det jämfört med den övriga Sverigemarknaden som tappade två procent enligt senast tillgängliga statistik.

Tuffare i andra segment
I hamnens övriga segment hade Covid-19 större påverkan. Mest drabbad blev passagerartrafiken i hamnen. Kryssningsturismen världen över stängde ner nästan omedelbart vilket också fick konsekvenser i Göteborgs hamn. Färjetrafiken drabbades hårt av reserestriktioner som drog ner passagerarantalen rejält.

I energisegmentet började året starkt med höga volymer – lågt råoljepris under våren gjorde att råoljelagringen ökade. Andra halvan av året präglades av minskad efterfrågan på flygbränsle och andra transportbränslen på grund av corona.

Den svenska nybilsförsäljningen gick ner med 18 procent under året, och den globala marknaden har generellt följt samma mönster. I Göteborgs hamn minskade volymerna med 15 procent under året som gick, där den största enskilda faktorn var Volvo Cars produktionsstopp under våren.

Även den intraeuropeiska rorotrafiken drabbades av coronavirusets följder, men gick in i 2021 med tillförsikt då sista kvartalet 2020 visade en ökning på sju procent.

Volymer Göteborgs hamn, 2020

 

Jan-Dec
2020
Jan-Dec
2019
Jfr % Jan-Dec
Container, TEU 776 000 772 000 0,5%
Järnväg, TEU 441 000 456 000 -3%
Ro/ro enheter 515 000 551 000 -6,5%
Nya bilar 234 000 276 000 -15%
Passagerare 590_000 1_736_000 -66%
Kryssningsanlöp 11 59 -81%
Energi m.Ton 21,6 22,2 -3%

 

Hamnens terminaloperatörer om det gångna året:

APM Terminals Gothenburg
 Att APM Terminals Gothenburg har vuxit på en sjunkande marknad, tror vi är mycket tack vare vårt breda erbjudande och höga kapacitet. Under 2020 och de utmaningar som den globala pandemin har fört med sig, har vi lyckats hålla igång verksamheten utan avbrott, med både veckovis direkttrafik till Asien och feedertrafik. Utöver det, har vi satsat stort på att minska vårt klimatavtryck på terminalen och kunde under årets slut uppmäta 88 % reducering av koldioxid samt 100 % fossilfri containerhantering, säger Dennis Olesen, Managing Director på APM Terminals Nordic.

Gothenburg RoRo Terminal
– Ett år med stora svängningar och brexitutmaningen. Samtidigt som det avslutades mycket starkt och positivt, mycket tack vare alla som arbetat så hårt och som gett så gott resultat, säger Maria Franksen, VD på Gothenburg Roro Terminal.

Logent Ports & Terminals
– Vi har kunnat hålla igång bilexporten nästan som vanligt, medan minskad import av bilar har gett oss möjlighet att delvis ställa ytor till förfogande för hanteringen av projektlaster för de stora infrastrukturprojekten i närområdet som ökat betydligt. Samtidigt har vi utökat vårt linjenät under året, säger Reine Johansson, Site Manager på Logent Ports & Terminals.

Stena Line:
– 
Vi har fortsatt segla våra fartyg till Danmark och Tyskland under hela pandemin för att hålla de viktiga godsflödena igång och vi har sett en viss ökning i volymerna. Reserestriktioner har lett till minskade passagerarvolymer under året men vi tror att färjan blir ett attraktivt resealternativ framöver, säger Markus Lindbom, Kommersiell Chef på Stena Line Group.

Fler nyheter

newspage.MainImageAlt

Godsvolymerna ökar i Göteborgs hamn

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

Kortsjöterminal på gång i Göteborgs hamn

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

Störst blir större – Göteborgs hamn tar marknadsandelar

Läs hela artikeln