Göteborgs Hamn AB - Startsida

Byggstart av Skandiaporten går enligt plan

10:51 - 03 jun 2021 / Pressmeddelande

En farledsfördjupning till 17,5 meter krävs för att världens största oceangående fartyg ska kunna anlöpa Göteborgs hamn fullastade. Något som är avgörande för utveckling av svenskt näringslivs access till världen. Nu är projektet Skandiaporten i full gång och byggstart planeras till första kvartalet redan nästa år, 2022. 

Skandiaporten gör möjlighet för världens största fartyg att komma in fullastade till Göteborgs Hamn. Det ger ökad effektivitet och mindre klimatavtryck.

- Vi följer tidplanen och ser fram emot att få sätta skopan i marken. Just nu arbetar vi med tekniklösningar, kalkyler, riskanalyser och andra typer av förarbeten. Samtidigt pågår en parallell process för miljötillståndet i mark- och miljödomstolen där vi hoppas på ett miljötillstånd i samband med planerad byggstart i början av nästa år, säger Jan Andersson, projektledare Skandiaporten på Göteborgs Hamn AB.

Tillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen lämnades in strax innan jul förra året och nu pågår en kompletteringsperiod under våren.  

-Allt löper på enligt plan och inga oväntade synpunkter har dykt upp. Vi ser med tillförsikt fram emot den fortsatta processen fram till huvudförhandling, säger Kristina Bernstén, delprojektledare miljö för Skandiaporten på Göteborgs Hamn AB.

Hållbart byggande
Skandiaporten finansieras av tre parter; Trafikverket, Sjöfartsverket och Göteborgs Hamn AB där hamnen står för kostnader för kajförstärkning och muddring av hamnbassängen.  

- Vi ska bygga hållbart och det betyder att vi har både ekonomi och miljö i fokus. Vi väljer noga byggmaterialet och har hela tiden med oss att kajerna ska hålla för flera generationer framåt. Vi har därför starkt fokus på livskostnadsanalyser med en horisont på 100 år i våra tekniklösningar vilket kan innebära att en dyrare investering vägs upp av en lägre underhållskostnad, säger Jan Andersson.

Filmen om Skandiaporten
En film har nu tagits fram för att visa på betydelsen och behovet av en djupare hamn för svenskt näringslivs fortsatta utveckling. Här förklaras projektets arbetsgång från dagens 13,5 meters djup till 17,5 meter. Muddring av 6 km farled ska göras där 12 miljoner kubikmeterlera ska grävas upp. I Skandiahamnen ska befintlig terminal och 1,2 km kaj förstärkas så att två oceangående fartyg ska kunna lasta och lossas samtidigt. Bygget av Skandiaportens första etapp beräknas vara klart till 2026.

Skandiaportens webbplats

Har du ytterligare pressfrågor, kontakta: 
Jan Andersson, projektledare Skandiaporten, Göteborgs Hamn AB 
Tele: 0702-99 68 37 
E-post: jan.andersson@portgot.se

eller 

Kristina Bernstén, delprojektledare miljö Skandiaporten, Göteborgs Hamn AB 
Tele: 0733-40 21 83 
E-post: kristina.bernsten@portgot.se

Fler nyheter

newspage.MainImageAlt

Nytt besök av tysk fregatt i Göteborgs hamn

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

Göteborgs Hamn tecknar samarbetsavtal med Port of Los Angeles

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

DFDS sätter 20 ellastbilar i trafik i Göteborg

Läs hela artikeln