Göteborgs Hamn AB - Startsida

Besked om farledsfördjupning i Göteborgs hamn

12:35 - 02 jun 2018 / Pressmeddelande

Den 2 juni presenterade infrastrukturminister Thomas Eneroth de delar av regeringens strategiska infrastrukturplan och budget som rör farledsfördjupningen i Göteborgs hamn. Beskedet är att regeringen skjuter till 1,25 miljarder kronor i projektet, som nu kan gå in i nästa fas.

Farledsfördjupningen innebär att containerfartyg som anlöper Göteborg kan lasta fler containrar. För de största fartygen innebär det en kapacitetsökning på cirka 50 procent. Bild: Göteborgs Hamn AB.

– Det är otroligt bra att regeringen fattat detta beslut. Det visar att man bejakar vikten av Göteborgs hamn som Skandinaviens viktigaste godsnav, där 30 procent av vår utrikeshandel passerar. Hamnen får nu en viktig investering som stärker denna position, säger Göteborgs Hamn AB:s vd Magnus Kårestedt om beskedet.

Större fartyg kräver djupare hamnar
Ekonomiska skalfördelar har drivit på utvecklingen av allt större godsfartyg. Det gäller alla fartygstyper, men framför containerfartyg som blivit dubbelt så stora på tio år. Göteborgs hamn är den enda svenska hamn som kan ta emot de största, oceangående containerfartygen – men farledsdjupet begränsar hur mycket last de kan komma in med. Det finns även fartyg som inte kommer in alls idag utan får vända på kontinenten.

– En farledsfördjupning är därför nödvändig, både för den trafik vi har idag och för att kunna ta emot nästa generations fartyg, säger Magnus Kårestedt.

Illustration över det aktuella området. Bild: Göteborgs Hamn AB.

Grundplåten klar – arbetet kan starta
Regeringens 1,25 miljarder utgör en knapp tredjedel av den totala investeringen som är beräknad till cirka fyra miljarder kronor. Göteborgs Hamn AB tar halva totalkostnaden, vilket innebär att det återstår cirka 750 miljoner kronor för att farledsfördjupningen ska vara finansierad fullt ut.

– Det är nu när vi fått detta beskedet som vi på riktigt kan starta jobbet med att hitta olika typer av ytterligare finansiering, och vi för redan diskussioner med en rad aktörer. Men har vi grundplåten klar och vi ser fram emot att ta fram en avsiktsförklaring tillsammans med övriga parter så att planeringsprocessen kan komma igång, säger Magnus Kårestedt.

Fakta: Farledsfördjupning i Göteborgs hamn: 

  • Åtgärden innebär en ökning av det maximala djupgåendet i farleden och vändytan till containerterminalen från dagens 13,5 till ca 16 meter.
  • Åtgärden innebär att containerfartyg som anlöper Göteborg kan lasta fler containrar. För de största fartygen innebär det en kapacitetsökning på cirka 50 procent.
  • Totalkostnaden för projektet beräknas till ca 4 miljarder varav 2 miljarder utgörs av åtgärder i vatten och 2 miljarder av kajförstärkningar.
  • Den samhällsekonomiska nyttan mätt i nettonuvärdeskvot är beräknad till 3,04, vilket innebär att för varje investerad krona får samhället fyra kronor tillbaka.
  • Återbetalningstiden är beräknad till 15 år.

Fler nyheter

newspage.MainImageAlt

Nytt besök av tysk fregatt i Göteborgs hamn

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

Göteborgs Hamn tecknar samarbetsavtal med Port of Los Angeles

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

DFDS sätter 20 ellastbilar i trafik i Göteborg

Läs hela artikeln