Göteborgs Hamn AB - Startsida

Bästa novembersiffran någonsin för containervolymerna i Göteborgs Hamn

14:23 - 22 dec 2021 / Pressmeddelande

November månads siffror för hanterad volym på containersidan har aldrig varit högre än nu, detta trots ett år kantat av oförutsedda händelser som stoppet i Suezkanalen och Covid-19-pandemin som vägrat släppa sitt grepp om världen.

X-press Feeders nya linje som startade i november bidrog till volymrekord i hamnen. Bild: Göteborgs Hamn AB.

- Den senaste rapporten visar på 7% ökning på godsvolymer från januari till november, vilket ger den högsta volymen sedan 2015. Dessutom visar november månads siffror för containervolymen på hela 74 250 TEU, mig veterligen är detta den högsta novembersiffran någonsin i Göteborgs Hamn, säger Elvir Dzanic, VD, Göteborgs Hamn AB.

Huvuddelen av hamnens containervolymer hanteras i containerterminalen som driftas av APM Terminals i Göteborgs Hamn.

Året 2021 närmar sig sitt slut och trots fortsatt pandemi har Göteborgs Hamn, tillsammans med partners i godsnavet, lyckats fullfölja sitt uppdrag, det att alltid hålla hamnen öppen och skapa förutsättningar att stärka svensk industris konkurrenskraft genom hållbara transporter till varuägarnas marknader.

Den 12 december användes hamnen för första gången i modern historia som nödhamn. Fartyget Almirante Storni, vars trälast fattat eld, fick efter sju dagar till havs till slut nå kaj och branden ombord kunde släckas under kontrollerade former. Detta samtidigt som övrig verksamhet i hamnen kunde fortsätta utan störningar.

- Ingen hamn vill ha in ett brinnande fartyg men när vi väl stod inför fattat beslut så var det en självklarhet för oss att se till att ha allt på plats för att få in henne till kaj. Samtidigt visste vi att om någon hamn skulle klara denna utmaning så var det Göteborgs hamn, säger Elvir Dzanic.

- Det är såklart med stor lättnad och glädje som vi nu står på andra sidan och vet att allt gått bra, framför allt i det att besättningen klarat sig väl. Att allt gick enligt plan är tack vare god samverkan mellan alla inblandade aktörer. Väl i hamn krävdes mycket koordinering på den maritima sidan för att fartygstrafiken skulle kunna flyta på. På terminalen gjordes också ett gott arbete av terminaloperatören APM Terminals som snabbt kunde skapa ytor och transportvägar för fortsatt räddningsarbete på terminalen, samtidigt som man lyckades säkra den egna produktionen. Det känns bra att veta att vi sammantaget som hamn kan hantera den här typen av krisläge.

Garanten för näringslivets access till omvärlden
Handelsnationen Sverige bygger idag sitt välstånd på att landets företag handlar med omvärlden, och ett stort ansvar vilar på Göteborgs Hamn. Trots en pandemi som fortfarande härjar, logistikkedjor som skakar, brist på containers och sviktande fartygskapacitet, och allt detta parallellt med att Brexit sker, ser Elvir Dzanic ljust på framtiden.

- Vi vet att om hamnen stänger ner skulle det inte ta många dagar innan vi fick stora störningar i leveransen av allt från livsviktiga läkemedel till mat och andra förnödenheter. För att inte tala om industrin med stopp i produktion på grund av komponentbrist som snabbt skulle uppstå. Så det är med stolthet vi ser tillbaka på året som gått, och med tacksamhet till alla som arbetar dygnet runt i hamnen så att näringslivet tryggt kan fortsätta att bedriva sina verksamheter, även i en osäker omvärld, säger Elvir Dzanic.

Urval av framsteg för Göteborgs Hamn under 2021

Tillväxt:

 • Fortsatt mycket stark volymtillväxt samtidigt som Göteborgs Hamn tagit marknadsandelar.
 • Flera nya järnvägspendlar till och från bland annat Piteå och Malungsfors samt ökad frekvens på flera av de befintliga pendlarna.
 • Nya fartygslinjer som Hoegh Autoliners med trafik på Sydafrika, Australien och Asien. Wallenius Wilhelmsen med trafik till Nordamerikas västkust. Sea-Cargo med trafik på Polen och Norge,samt X-Press Feeders, med containertrafik på Hamburg.
 • Historisk hög omsättning för hamnbolaget Göteborgs Hamn AB som levererat ett stabilt och förutsägbart resultat till ägarna; Göteborgs Stad.
 • Hamnbolaget har bildat Joint Venture-bolag med logistikjätten Castellum för att fortsätta utveckla logistikfastigheter strax norr om hamnen.
 • Ytterligare markförvärv för att utvidga hamnverksamheten i ytterhamnarna.

Miljö och klimat:

 • Göteborgs Hamn AB har dedikerat 600 Mkr enkom för CO2-reducerade åtgärder.
 • Tranzero-initiativet där hamnen tillsammans med Scania, AB Volvo och Stena Line samarbetar för en snabbare omställning till fossilfritt på land och till sjöss i Göteborgsområdet.
 • Fortsatta satsningar på järnvägstransporter som nu nått en andel om över 60% på containersidan.
 • Inlett arbete för att möjliggöra vätgasproduktion i hamnen tillsammans med norska energibolaget Statkraft.

Digitalisering:

 • Utvecklat och lanserat PortOptimizer Track & Trace, ett nytt digitalt verktyg för att följa sitt gods i realtid.
 • Utvecklat och lanserat Allberth, ett nytt digitalt kajplaneringsverktyg för smarta och säkra anlöp till Göteborgs Hamn.
 • Satsat på innovation genom att etablera Projekt- och Innovationsportföljer.

 

Se Göteborgs Hamns nya film ”Access to the world” här.

Fler nyheter

newspage.MainImageAlt

Göteborgs Hamn tecknar samarbetsavtal med Port of Los Angeles

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

Nu prioriteras ellastbilar i containerterminalen i Göteborgs hamn

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

Ny tågpendel mellan Göteborgs hamn och Rosersberg

Läs hela artikeln