Göteborgs Hamn AB - Startsida

Almirante Storni flyttad till kajplats 751

14:11 - 22 dec 2021 / Pressmeddelande

Släckningsarbetet på Almirante Storni avslutades i förra veckan, delar av lasten har lossats och fartyget har kunnat minska sitt djupgående. Med detta klart flyttades fartyget vid lunchtid, från kajplats 615 i Skandiahamnen till kajplats 751 i Arendal.

Almeranti Storni i samband med att hon kom in i Göteborgs hamn den 11 december. Bild: Göteborgs Hamn AB.

Allt vad gäller operationerna kring Almerante Storni håller på att avvecklas i Skandiahamnen. De senaste dagarna har kranoperatören börjat packa ihop verksamheten, städat och återställt kajplats 615. Inspektion av kajen och kajutrustning kommer att ske så fort kajen är återställd. Därefter kan terminalverksamheten återgå till business as usual.

– Det är en plan vi arbetat utifrån sedan fartyget kom in i hamnen. 751 är en lämpligare kaj utifrån de förutsättningar som är i nuläget. Vid 751 är fartyget mindre i vägen för den löpande verksamheten båda på land och på sjösidan, säger Erik Waller, vice hamnkapten på Göteborgs Hamn AB.

Två pråmar lastade med virkeslast från Almirante Storni har placerats vid Stigbergskajen i innerhamnen. Exakt vad som kommer att hända med den lossade lasten och den last som är kvar på fartyget är ännu inte bestämt.

– Det är inte klarlagt ännu men det finns några huvudspår där planen just nu är att inte transportera den vidare till Alexandria, utan att lastägaren i stället säljer lasten i Norden. Vi räknar med att det är löst de närmaste veckorna efter jul och nyår, säger Erik Waller.

Även Statens haverikommission har lämnat fartyget efter cirka en veckas utredningsarbete ombord. Den tekniska undersökningen är färdig och nu ska det material som hämtats in analyseras. Vad som händer med fartyget i nästa steg återstår att se.

– Vi väntar på ett officiellt besked från Transportstyrelsen om fartygets sjövärdighet, om det får lämna hamnen och under vilka premisser detta kan ske. Men redan nu kan vi konstatera att allting gått bra i det här efter förutsättningarna. Besättningen har klarat sig bra, fartyget är släckt och tack vare god samverkan och koordination har vi klarat oss utan nämnvärda störningar på fartygstrafiken eller terminalverksamheterna, säger Erik Waller.

Branden på Almerante Storni - tidslinje

4 december
Larm om ”brinnande fartyg” vid Ankarplats A utanför Vinga inkommer till Sjöfartsverkets Sjöräddningscentral JRCC.

10 december
Efter nästan en vecka utan att branden kunnat släckas begär fartyget så kallad nödhamn och då beslutar Transportstyrelsen att Almirante Storni ska anlöpa Göteborgs hamn.

11 december
Almeranti Storni anlöper hamnen vid kajplats 615. Räddningstjänsten tar över huvudansvaret för räddningsarbetet efter Kustbevakningen. Det skadade godset börjar lossas från fartyget till öppna containrar på kajen. Dessa körs i skytteltrafik på lastbil till Stena Recyclings närliggande återvinningscentral. Oskadat gods lastas till pråmar intill kajen.

16 december
Brand och glödbäddar på fartyget är helt släckta. Last fortsätter lossas till pråmar. Haverikommissionen börjar utreda uppkomsten av branden och händelseförloppet därefter.

22 december
Fartyget flyttas till kajplats 751 i Arendal. Enklare reparationer kommer att göras, fartygets säkerhetsutrustning kollas av och uppdateras. Fartygets sjövärdighet ska utvärderas innan fartyget slutgiltigt kan lämna hamnen.

Fler nyheter

newspage.MainImageAlt

Nederländskt amfibietransportfartyg besöker Göteborgs hamn

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

Så många unga fick jobb på Skarpt Läge-mässan

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

Godsvolymerna ökar i Göteborgs hamn – ingen påverkan av Rysslands invasion av Ukraina

Läs hela artikeln