Göteborgs Hamn AB - Startsida

Allt klart för byggandet av Halvorsäng Logistikpark i Nordens största hamn

10:06 - 08 mar 2022 / Pressmeddelande

Snart ökar tillgången på eftertraktade logistikfastigheter och med det ytterligare lagringsmöjligheter ett stenkast från Göteborgs hamns terminaler. Genom ett nybildat gemensamt bolag ska Göteborgs Hamn AB och Castellum inom kort utveckla hållbara lagerlösningar på 270 000 kvadratmeter logistikmark.

Halvorsäng Logistikparks första etapp startar under våren 2022. Visionsbild: Göteborgs Hamn AB/Castellum.

– Halvorsäng Logistikpark har ett unikt läge i direkt anslutning till Göteborgs hamn med Nordens mest kompletta fartygs- och inlandsnätverk. Hamnen ska vara garanten för näringslivets access till omvärlden och med den här pusselbiten i vårt totala logistikerbjudande tar vi ytterligare ett steg, säger Elvir Dzanic, VD på Göteborgs Hamn AB.

För att realisera Göteborgs Hamn AB:s planer på att utveckla området Halvorsäng till logistikpark beslutade man att skapa ett joint venture-bolag med en stark och långsiktig partner inom logistikfastigheter. Castellum valdes i en urvalsprocess där både ekonomi och hållbarhet var viktiga faktorer. I juni 2021 tecknades en avsiktsförklaring om ett bolag där Castellum och Göteborgs Hamn AB äger lika delar. Konstruktionen klubbades formellt av Göteborgs kommunfullmäktige i slutet av november.

Därmed ligger vägen öppen för att börja bygga. Den första etappen startar under våren och hela området ska vara färdigutvecklat inom fyra år.

– Läget och förutsättningarna är perfekta för att åstadkomma något riktigt extra som både gynnar Göteborgs konkurrenskraft och skapar nya arbetstillfällen i regionen, säger Mariette Hilmersson, VD för Castellum Väst.

Halvorsäng Logistikpark ligger i direkt anslutning till hamnen i ett idealiskt läge för att hantera inkommande gods via sjövägen. Vidare distribution genomförs enkelt via ett stort utbud av transportlösningar med järnväg och lastbil. Från anläggningen är det nära till flera av Göteborgsregionens stora industrier och leverantörer inom bland annat fordonsklustret.

I direkt anslutning till logistikparken byggs också Nordens första ladd- och vätgasstation för tung trafik som ger möjligheter till fossilfri lastbilsdistribution. Sedan i december finns dessutom Halvors länk, en ny väg som underlättar godstransporter till och från de stora industrierna på västra Hisingen och Göteborgs hamn.

Området är cirka 270 000 kvadratmeter stort. Totalt planeras sex väldisponerade byggnader i storlekar från 13 000 till 35 000 kvm. Några blir upp till 35 meter höga med möjlighet att yteffektivt lagerhålla stora volymer. Allt byggs på stadig berggrund, vilket ger hög bärighet. När hela området står klart 2026 ska den sammanlagda lokalytan att uppgå till 145 000 kvm och cirka 6-700 personer beräknas ha sin arbetsplats här.

Läs mer om Halvorsäng Logistikpark: Halvorsäng Logistikpark, Göteborg - Castellum | Castellum

Fler nyheter

newspage.MainImageAlt

Göteborgs hamn tecknar systerhamnsavtal med kinesisk storhamn

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

Satsa på Sveriges Corehamnar - Störst klimatnytta enligt undersökning från IVL

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

Göteborgs hamn stärker samverkan med techindustrin

Läs hela artikeln