Göteborgs Hamn AB - Startsida

400 år av hållbarhet sammanfattas i ”Hållbar Hamn”

09:31 - 07 apr 2021 / Pressmeddelande

Göteborgs hamn firade 400 år under året som gick, och i årets hållarhetsredovisning, ”Hållbar Hamn” summeras de 400 åren ur ett hållbarhetsperspektiv. Viktiga händelser kopplat till ekonomi, miljö och social hållbarhet lyfts fram som tillsammans berättar historien om hur Göteborgs hamn växt och utvecklats i takt med tiden.

Likt i förra årets redovisning presenteras hållbarhetsperspektiven integrerade i verksamheten, och beskrivs bland annat genom olika inblickar. Bild: Göteborgs Hamn AB.

Göteborgs hamns historia är på många sätt synonym med Sveriges historia som handelsnation. Genom hela historien har ”tillväxt” varit en gemensam nämnare, men inte förrän på 1990-talet som man på allvar började prata och agera utifrån tillväxt med hänsyn. Och betydelsen av tillväxt med hänsyn har även växt sedan dess.

– Det är först de senaste åren som hänsyn till framför allt klimatet växt ut till en avgörande konkurrensfaktor. Tar man inte sitt ansvar och jobbar aktivt på miljö- och klimatsidan kommer man försvinna från marknaden och det är en utgallringsprocess vi bara sett början på, säger Elvir Dzanic, VD på Göteborgs Hamn AB.

Störst fokus i redovisningen ligger dock i nutid, där hamnbolagets hållbarhetsarbete under 2020 presenteras. I kapitlet om bolagets hållbarhetsstyrning finns fördjupningar kring samarbetet med olika intressenter, där fokus i år ligger på medarbetare, leverantörer och varuägare.

Hållbarhet integrerat
Likt i förra årets redovisning presenteras hållbarhetsperspektiven integrerade i verksamheten, och beskrivs bland annat genom olika inblickar. Bland annat får läsaren dyka ner i hur pandemin hanterats så här långt i hamnen, veta mer om hur en ny hamnterminal växer fram och om nysatsningar på elanslutningar för fartyg. Därtill beskrivs hur en ny parkering kan bidra till ökad trygghet för de många åkare som lämnar och hämtar gods i hamnen varje dag.

– Vi vill göra mer än att redovisa nyckeltal när vi berättar om vårt hållbarhetsarbete. Genom att kika in bakom nyckeltalen in i konkreta nedslag från verksamheten tror vi att läsvärdet ökar och att vårt arbete blir mer lättillgängligt. Vi är stolta över vårt hållbarhetsarbete och det hoppas vi märks när man läser vår redovisning, säger Edvard Molitor, hållbarhetschef på Göteborgs Hamn AB.

Det är nionde året i rad som Göteborgs Hamn AB gör en separat hållbarhetsredovisning, där Göteborgs Hamn AB:s insatser och utmaningar på hållbarhetsområdet redovisas. Hållbarhetsredovisningen går under namnet ”Hållbar Hamn” och finns att ladda ner i sin helhet här.

Fler nyheter

newspage.MainImageAlt

Göteborgs hamn tar hjälp av Allberth för smarta anlöp

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

Stora vinster med samverkan kring CCS

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

Transportjättarna går ihop för att göra Nordens största hamn fossilfri

Läs hela artikeln