Göteborgs Hamn AB - Startsida

150 instängda ålar räddade i Göteborgs hamn

00:08 - 02 jun 2020 / Pressmeddelande

I en invallad bassäng i Göteborgs hamns ytterhamnar har över 150 rödlistade ålar hittats och flyttats ut på öppet vatten utanför Hönö i Göteborgs södra skärgård. Ålarna hade blivit instängda i samband med bygget av en ny terminal i Göteborgs hamn – det största hamnutvecklingsprojektet på 40 år i hamnen.

Här dras ålar upp i ryssjor i en invallad bassäng i Göteborgs hamn. Bild: Göteborgs Hamn AB.

Under hösten 2018 gick byggnationen av en helt ny hamnterminal i Göteborgs hamn in i skarpt läge. En del av den blivande 220 000 kvadratmeter stora terminalytan utgörs idag av en mindre vik. Viken har vallats in och kommer så småningom fyllas med sprängsten och muddermassor – material som kommer att utgöra grunden för terminalytan.

En del i projektet är att säkerställa flytt av eventuell förekomst av den skyddsvärda Europiska ålen, innan bassängen fylls med sprängsten och muddermassor. Och det visade sig att det fanns mer ål kvar i bassängen än någon i projektet kunnat tro.

Den invallade viken där delar av den nya terminalen kommer att ligga. Bild: Göteborgs Hamn AB.

– Vi hade inte räknat med att hitta någon ål alls egentligen, så att hitta 150 individer så tätt inpå terminalverksamheterna var verkligen oväntat. Särskilt med tanke på den byggprocess som pågått under en längre tid i samband med det här stora terminalprojektet, men ålarna har uppenbarligen inte störts nämnvärt av detta, säger Joakim Grenmarker, projektägare för den nya hamnterminalen i Arendal.

Europeisk ål (Anguilla anguilla), blir normalt mellan 60 och 80 centimeter lång. Arten är akut hotad – jämfört med 1950 finns idag bara uppåt fem procent av bestånden kvar. Utöver Europeisk ål hittades bland annat Svartmunnad smörbult och ett fåtal individer rödspätta, torsk och tånglake i de ryssjor som lagts ut i bassängen.

Växa med hänsyn
I samband med alla större hamnutbyggnadsprojekt i Göteborgs hamn utförs också kompensationsåtgärder för det växt- eller djurliv som påverkas. På senare år har Göteborgs Hamn AB bland annat anlagt hummerrev, salamanderhotell, boendemiljöer åt hackspett och hasselsnok, samt byggt ett vadhav för långbenta fåglar i anslutning till hamnen. Allt i samband med att hamnen har växt och utvecklats.

I samband med den nya terminalen i Arendal planteras också 1,7 hektar nya ålgräsängar för att kompensera för det ålgräs som försvinner i samband med konstruktionen.

– Det är väldigt viktigt för oss att vi växer med hänsyn och att vi gör allt vi kan för att ha så liten påverkan på djur och natur som möjligt, säger Joakim Grenmarker.

Fakta: Nya hamnen i Arendal
Terminalyta: 220 000 kvadratmeter
Kajlängd: 460 meter
Djupgående vid kaj: Tolv meter
Möjlig järnvägsanslutning: Ja
Investeringsstorlek: Cirka en miljard kronor

Fler nyheter

newspage.MainImageAlt

Mudderdeponi blir fågelparadis i Göteborgs Hamn

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

Ny tågpendel från Dalarna ökar skogsexporten via Göteborgs hamn

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

Ökande godsflöden i Göteborgs Hamn trots globala störningar

Läs hela artikeln