”Vi fortsätter arbeta hårt för farledsfördjupningen”

08:00 - 25 sep 2017 / Nyhet

Den 31:e augusti presenterade Trafikverket sitt förslag till nationell infrastrukturplan 2018-2029 och tyvärr är inte farledsfördjupningen i Göteborgs Hamn prioriterat som ett namngivet objekt. Det innebär att Trafikverket inte föreslår att farledsfördjupningen skall genomföras i planperioden, och avsätter därför inte någon finansiering för projektet.

Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn AB.

Det var givetvis inte det besked vi hoppats på. Men beskedet beror inte på att Trafikverket gjort bedömningen att farledsfördjupningen inte är viktig, utan på att regeringen inte öppnat upp en dialog om en rimlig kostnadsfördelning mellan staten och Göteborgs Hamn.

Vi står sedan länge redo att föra en konstruktiv finansieringsdiskussion med staten och vi är beredda att ta en stor del av kostnaden. Men det är inte rimligt att vi tar mer än 90 procent av kostnaderna, vilket varit villkoret för att farledsfördjupningen ska komma med i planen.

Totalt rör det sig om en investering på fyra miljarder kronor. Det är mycket pengar, men en farledsfördjupning i Göteborgs Hamn ger en nettonuvärdeskvot på 3,04 enligt Trafikverkets åtgärdsvalsstudie. Det innebär att varje satsad krona ger fyra kronor tillbaka, och att hela investeringen blir återbetald redan efter 15 år. Därmed är det en av de mest lönsamma aktuella satsningarna just nu.

Även OECD har studerat frågan noga och är tydliga i sin rekommendation – farleden måste fördjupas för att svensk industri även i fortsättningen ska ha tillgång till en stark internationell storhamn.

Medan jag sitter här och skriver har de flesta av Europas och världens storhamnar redan anpassat sina anläggningar och farleder efter de största transoceana containerfartygen. Väntar vi för länge med detta riskerar vi – tillsammans med svensk industri – att hamna i bakvattnet.

Trafikverket har i sitt planförslag benämnt farledsfördjupningen som en utpekad brist i transportsystemet. Det innebär att man anser att det är ett projekt som bör genomföras, men att det inte är möjligt i den kommande planperioden utifrån de förutsättningar som finns.

Förslaget gjorde mig besviken, men inte för den sakens skull uppgiven. Vi kommer att fortsätta arbeta hårt för att farledsfördjupningen blir ett namngivet objekt, för ännu är ingenting beslutat. Det vi fått besked om är ett förslag på den nationella infrastrukturplanen som i sin tur är ett underlag för regeringen, som sedan tar det slutgiltiga beslutet. Det finns fortfarande tid och möjlighet att få till en ändring av det förslaget.

Det råder ingen tvekan om att en djupare hamn i Göteborg skulle innebära en positiv utveckling av direkttrafiken till Asien och andra världsdelar – både genom att fartygen kan komma med större laster samt att vi kan hantera flera oceangående fartyg samtidigt. Det förbättrar det svenska näringslivets logistikkopplingar till omvärlden, stärker konkurrenskraften och generar vinster till det svenska samhället.

Magnus Kårestedt, vd på Göteborgs Hamn AB

Fler nyheter

newspage.MainImageAlt

Magnus Mening: "Göteborgs hamn är tillbaka!"

Läs mer
newspage.MainImageAlt

Göteborgs Hamn AB förlänger – och förnyar – rabatt för miljövänliga fartyg

Läs mer
newspage.MainImageAlt

Första fartyget i Sverige bunkrat med flytande biogas i Göteborgs hamn

Läs mer