Svensk utrikeshandel ökar

14:52 - 28 mar 2017 / Nyhet

Sveriges utrikeshandel med varor ökade under förra året jämfört med 2015, enligt en ny rapport från Kommerskollegium. Varuexporten ökade med 1,1 procent och varuimporten med 3,2 procent, jämfört med 2015.

Den stora ökningen av både exporten och importen under årets sista månader bidrog till att varuexporten ökade med 1,1 procent och varuimporten med 3,2 procent i värde under 2016.

Det var framförallt handel inom EU som bidrog till den positiva utvecklingen medan handeln med länder utanför EU minskade.

Starkt år för bilar och livsmedel
Sett till volym ökade både export och import av alla varugrupper. Värdemässigt ökade handeln med personbilar särskilt starkt, bilexporten ökade med 20 procent och bilimporten med 15 procent. Livsmedelsexporten ökade med nästan 10 procent och importen med 8 procent.

Magnus Kårestedt, vd på Göteborgs Hamn AB.

Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn och central för svensk utrikeshandel.

— Närmare en tredjedel av den svenska utrikeshandeln passerar här och vi märkte tydligt av ökningen av varuhandeln under förra året. Både bilar, roro* och energiprodukter ökade 2016, mest ökade hanteringen av nya bilar som steg med 15 procent, säger Magnus Kårestedt, vd på Göteborgs Hamn AB.

Tyskland vår största handelspartner
Tyskland och Norge fortsätter vara Sveriges viktigaste exportmarknader för varor, där Tyskland i år gick om Norge som vår största marknad. USA backade något men behåller tredjeplatsen. Handeln med Storbritannien har minskat kraftigt, minus 15 procent, vilket till stor del beror på lägre råoljepriser. Storbritannien är nu Sveriges sjätte största exportmarknad för varor.

Till rapporten om Sveriges utrikeshandel 2016. 

Lista: Sveriges viktigaste handelsländer 2016
Varuexport

1. Tyskland
2. Norge
3. USA
4. Danmark
5. Finland

Varuimport
1. Tyskland
2. Nederländerna
3. Norge
4. Danmark
5. Storbritannien

Fler nyheter

newspage.MainImageAlt

Besked om farledsfördjupning i Göteborgs hamn

Läs mer
newspage.MainImageAlt

Ny anläggningschef på Göteborgs Hamn AB

Läs mer
newspage.MainImageAlt

Gasleverantör klar för ny LNG-anläggning i Göteborgs hamn

Läs mer