Stort svenskt tankrederi svenskflaggar fem fartyg

14:25 - 22 feb 2018 / Nyhet

Efter nästan åtta år under färöisk flagg bytte Furetanks tankfartyg Fure Nord till svensk flagg under en ceremoni när fartyget låg inne för lastning i Göteborgs Hamns Energihamn. Det är den första av hela fem inflaggningar rederiet har planerat under året. Det är justerade regler och den tonnageskatt som infördes 2017 som gjort det gynnsamt för Furetank att flagga svenskt, och fler rederier står på tur för inflaggning framöver.

Ingemar Nilsson, befälhavare på Fure Nord och Furetanks vice vd Per-Anders Höglund hissade tillsammans den svenska flaggan på Fure Nord. Något som kommer att ske på ytterligare fyra Furetank-fartyg under året. Bild: Göteborgs Hamn.

Med fler svenskflaggade fartyg ökar förutsättningarna för att bevara svenskt sjöfartskunnande och möjligheterna för Sverige att vara pådrivande på internationell nivå vad gäller miljö- och sjösäkerhetsarbete. En stark sjöfartsnäring skapar jobb, både till sjöss och på land.

– Men vi har haft en negativ trend i Sverige i nästan tio år med färre och färre svenskflaggade fartyg, men nu finns förutsättningarna att vända den trenden. Den här inflaggningen hoppas jag är startskottet på en större förändring och jag tycker att det är modigt av Furetank att gå i bräschen för detta, säger Dan-Erik Andersson, operativ chef i Energihamnen på Göteborgs Hamn AB.

Den första av flera inflaggningar
Det var redan i december som Furetank, tillsammans med rederierna Älvtank och Erik Thun, aviserade att de tillsammans hade hela sex nybyggen på gång för inflaggning. Tre av dem tillhör Furetank och kommer att rullas ut med start i april 2018. Samtidigt berättade rederiet att de befintliga fartygen Furu West och Furu Nord skulle flaggas in, vilket alltså nu är inlett.

– Det här är starten på det vi lovade i december och det känns väldigt roligt att vi har möjligheten att göra detta. Det är ett system vi tror på och som passar Furetanks förhållanden, men det behöver nog skruvas ytterligare på en del detaljer i systemet om vi ska se den breda tillströmning av inflaggningar från våra redarkollegor som jag och många andra hoppas på, säger Furetanks vd Lars Höglund.

Furetanks vd Lars Höglund. Bild: Göteborgs Hamn.

Lars Höglund har fått motta glada tillrop från branschkollegor och svensk sjöfart i allmänhet i och med flaggningsbeslutet:

– Det har varit positiva reaktioner från alla håll och kanter och mycket applåder. Lite skämtsamt har det väl undrats om vi vet något som andra inte vet och vilken typ av räknemaskin vi använder för att få ihop det hela, men det har faktiskt varit ett rakt igenom positivt gensvar.

Fakta: Tonnageskatt
Den internationella konkurrensen är hård på sjöfartsområdet och den ökade utflaggningen av svenska fartyg de senaste åren har varit en signal om att den svenska sjöfartsnäringens konkurrensvillkor behöver stärkas. Det tog regeringen tog fasta på under 2017 och införde en tonnageskatt, som är en särskild beskattning för sjöfarten. Den möjliggör för rederier att betala i Sverige efter fasta taxor baserade på storleken på fartygen i den av rederiet ägda flottan. Det ger en konkurrenskraftig och överblickbar skatt, vilket är normen i alla andra EU-länder.

Numera är Fure Nords hemmahamn inte längre Nolsoy, utan Donsö, vilket justerades med färg och pensel under inflaggningsceremonin.

Fler nyheter

newspage.MainImageAlt

Göteborgs Hamn AB klart för utveckling av 420 000 m² logistikmark

Läs mer
newspage.MainImageAlt

Julbrev 2018 av Magnus Kårestedt, VD Göteborgs Hamn AB

Läs mer
newspage.MainImageAlt

Terminalflytt ledde till renare luft och kortare köer i Göteborg

Läs mer