Premiär för ny omlastningsterminal

08:00 - 05 maj 2017 / Nyhet

APM Terminals och logistikföretaget Mimab har startat en ny terminal för omlastning av exportgods i Göteborgs Hamn. Vid terminalen kommer framförallt stål och skogsprodukter att hanteras.

Vid den nya terminalen kommer framförallt skog och stål att hanteras.

Den 2 maj startade APM Terminals Gothenburg och logistikföretaget Mimab en ny godsterminal i Göteborgs Hamn. I den nya terminalen ska bulkgods, till exempel sågade trävaror och stål, som fraktas på tåg eller lastbil enkelt kunna lastas om till containrar för vidare transport ut i världen.

Grafik: Göteborgs Hamns världsomspännande linjenät

APM Terminals i Göteborg är Skandinaviens största containerterminal.

—     Eftersom vi är den hamn i Sverige som har flest fartygslinjer till stora delar av världen och dessutom direktlinjer till både Asien och USA, räknar vi med att terminalen är intressant för flera nya kunder som snabbt vill få ut sitt gods sjövägen, säger Morten Brühl, kommersiell chef på APM Terminals Gothenburg.

Satsar på skog och stål
APM Terminals Gothenburg står för investeringen och Mimab kommer att hantera godshanteringen.

—     Vi har funnits som stuffterminal på APM Terminals område sedan 2014 och ännu längre i hamnen. Nu växlar vi upp och utökar våra tjänster mot skogsindustrin och svensk tillverkningsindustri, säger Michael Bergman, vd på Mimab. 

Snabb hantering med loadplates
När gods kommer med lastbil eller järnväg, körs det hela vägen in till den nya omlastningsterminalen där godset lastas om med hjälp av två så kallade loadplates. En loadplate är en stor lastplatta som fylls med exempelvis virkespaket, som sedan skjuts in i en container. Därefter körs de fyllda containrarna direkt ner på terminalen för lastning ombord på fartyg.

Fjärde omlastningsterminalen i hamnen
Terminalen blir den fjärde omlastningsterminalen i Göteborgs Hamn. Förutom Mimabs andra omlastningsterminal för pappersprodukter driver även DFDS Logistics och Gothenburg Roro Terminal omlastningsterminaler för skogsprodukter i hamnen.   

Fler nyheter

newspage.MainImageAlt

Besked om farledsfördjupning i Göteborgs hamn

Läs mer
newspage.MainImageAlt

Ny anläggningschef på Göteborgs Hamn AB

Läs mer
newspage.MainImageAlt

Gasleverantör klar för ny LNG-anläggning i Göteborgs hamn

Läs mer