Göteborgs Hamn AB - Startsida

Operatör klar för Göteborgs hamns senaste storsatsning

00:59 - 11 okt 2019 / Nyhet

Nu är avtal tecknat med operatör för en ny, spåransluten omlastningsterminal som kommer att driftsättas under sommaren 2020. På terminalen beräknas mellan 60 och 100 000 tjugofotscontainers att lastas för export ut i världen på årsbasis.

På den närmare 45 000 kvadratmeter stora terminalytan kommer ett av världens största lagertält om 21 600 kvadratmeter (motsvarande cirka tre fotbollsplaner) att byggas, vilket innebär att omlastning kommer att kunna ske väderskyddat. Bild: Göteborgs Hamn AB.

Under 2020 vässas Göteborg hamns erbjudande till industrin ytterligare. Det med en ny omlastningsterminal, ”Sveaterminalen” placerad i direkt anslutning till hamnens roro- och containerterminaler.

– En ny, spåransluten och väderskyddad omlastningsterminal är efterfrågad av marknaden och vi är glada att vi nu kommit överens med en erkänt duktig operatör med ett fantastiskt track record i hamnen, som också har ambitioner att utveckla vårt Railport-koncept tillsammans med oss, säger Elvir Dzanic, vd för Göteborgs Hamn AB.

Dubblerade volymer
Det är operatören MIMAB som fått uppdraget att drifta den nya omlastningsterminalen och avtalet är skrivet på tre år med option på ytterligare två. MIMAB har funnits i hamnen i över 20 år och nära på dubblat sina volymer sedan 2016. I och med Sveaterminalen kan verksamheten utökas rejält, och på så sätt undviker MIMAB att växa ur sin befintliga kostym.

– Vi har haft en enorm utveckling de senaste åren. Med en ny terminal kan vi ta nästa steg, utvecklas ytterligare och fortsätta serva svensk industri med snabb och effektiv omlastning i Göteborgs hamn, säger Michael Bergman, vd på MIMAB.

På den närmare 45 000 kvadratmeter stora terminalytan kommer ett av världens största lagertält om 21 600 kvadratmeter (motsvarande cirka tre fotbollsplaner) att byggas, vilket innebär att omlastning kommer att kunna ske väderskyddat.

Utöver tältet utgörs terminalen av öppna produktions- och uppställningsytor samt fem järnvägsspår. Ett av spåren leder in i tältet och blir ett cirka 360 meter långt produktionsspår, medan övriga fyra spår kan användas för tillfällig uppställning av järnvägsvagnar och tåg. Det kan avlasta hela hamnens järnvägsinfrastruktur och minskar känsligheten för störningar.

Led i större satsning på järnväg
Göteborgs hamn ligger i den absoluta världstoppen bland storhamnar när det gäller andel gods som kommer in eller ut på järnväg. 2018 var andelen 59 procent, och den har fortsatt öka under 2019.

Sveaterminalen är den senaste i raden av investeringar på järnvägssidan i Göteborgs hamn de senaste åren. Bland åtgärderna märks bygget av Arken Kombiterminal, Trafikverkets pågående utbyggnad till dubbelspår på Hamnbanan och APM Terminals tidigare modernisering och kapacitetsökning i containerterminalens järnvägsgodshantering.

Fler nyheter

newspage.MainImageAlt

400 år av hållbarhet sammanfattas i ”Hållbar Hamn”

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

Göteborgs hamn vidtar åtgärder för att mildra Suez-effekter

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

Kortsjöterminal på gång i Göteborgs hamn

Läs hela artikeln