Om konflikten i APM Terminals

10:30 - 20 jun 2017 / Nyhet

Hamnarbetarförbundets övertidsblockad och arbetsgivaren APM Terminal Gothenburg:s spegellockout löpte ut den 30 juni. För närvarande ligger inga varsel om nya stridsåtgärder i containerterminalen.

Facklig konflikt i Nordens största containerterminal.

Fler nyheter

newspage.MainImageAlt

Göteborgs Hamn störst i Skandinavien på nya bilar

Läs mer
newspage.MainImageAlt

Djupare farled prioriteras inte i Trafikverkets plan

Läs mer
newspage.MainImageAlt

Historisk minskning av containertrafiken på grund av hamnkonflikt

Läs mer