Om konflikten i APM Terminals

00:00 - 19 maj 2017 / Nyhet

Fredagen den 19 maj går APM Terminal Gothenburg ut i en så kallad spegel- och konsekvenslockout som svarar mot de senaste fyra lagda varslen, gällande bland annat övertidsarbete och nyanställningar, från Svenska Hamnarbetarförbundet avdelning 4.

Facklig konflikt i Nordens största containerterminal.

Lockouten gäller från kl. 16:00 den 19 maj till och med 30 juni kl. 24:00. Under denna tid kommer containerterminalen endast att hålla öppet helgfria vardagar mellan klockan 7:00 och 16:00 samt ordinarie öppettider under helger.

Åtgärden görs för att skydda verksamheten mot de senast varslade stridsåtgärder som Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning 4 genomfört mot APM Terminals.

Det är enbart APM Terminals Gothenburg som är berörda av konflikten, hamnens andra terminaler påverkas inte.

Läs mer: APM Terminal Gothenburgs pressmeddelande om lockouten

Med anledning av konflikten i containerterminalen har regeringen gett Medlingsinstitutet ett uppdrag att kartlägga och analysera förekomsten av konflikter på den svenska arbetsmarknaden i situationer där arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal. Läs mer om det här.

Läs också: Det här handlar konflikten om - frågor och svar från Sveriges Hamnar

Läs också: Göteborgs Hamn AB:s kommentar till konflikten

Fler nyheter

newspage.MainImageAlt

"Farledsfördjupningen kommer att stärka svenskt näringsliv"

Läs mer
newspage.MainImageAlt

Sveriges Hamnar om konflikten: ”Läget allvarligt, vi prövar allt”

Läs mer
newspage.MainImageAlt

Godsvolymerna fördubblade på Belgienlinje

Läs mer