Ökade rorovolymer för tredje året i rad

01:00 - 12 dec 2017 / Nyhet

Från januari till och med november hanterades 543 000 roroenheter i Göteborgs Hamn, jämfört med 535 000 under helåret 2016. Därmed står det redan nu klart att 2017 blir tredje raka året med ökade rorovolymer i Göteborgs Hamn.

Tät trafik. Göteborgs Hamn erbjuder cirka 80 roro-avgångar i veckan.

– Roroutvecklingen inom Europa har varit väldigt stark de senaste tre åren – här i Göteborg tack vare stabila rederier i Stena Line, DFDS, CLdN och SOL. Den höga frekvens dessa erbjuder kommer varuägarna till gagn i form av väldigt goda servicenivåer, säger Claes Sundmark, affärsområdeschef på Göteborgs Hamn AB.

I Göteborg har starka flöden med insatsvaror till industrin och skogsprodukter som ryggrad, och en mycket god Europakonjunktur lett till att frekvensen kunnat öka kraftigt. Samtidigt vågar rederierna satsa på att modernisera sina fartygsflottor med nya, större, mer kostnadseffektiva och miljövänligare fartyg.

2017 = prognos.

– Allt detta utgör positiva effekter som lyfter varandra i en uppåtgående spiral som gynnar både rederier och varuägare i slutändan. Den konkurrenskraftiga servicen och den höga frekvensen har lockat till sig gods från land till sjö i den intraeuropeiska varuhandeln i stor utsträckning, säger Claes Sundmark.

Fakta roro-trafik:
Roro står för roll on/roll off och innebär att lastenheterna rullas ombord på fartyg som går på tät linjetrafik, främst i Europa. I Göteborg är det rederierna CLdN, DFDS, Stena Line och SOL som står för rorotrafiken. I Göteborgs Hamn utvecklades roro-trafiken med full kraft på 1970-talet. Sedan dess har svenska import- och exportföretag kunnat nå ett stort antal europeiska hamnar via roro-trafik från Göteborg.

Läs mer om roro-trafik i Göteborgs Hamn.

Fler nyheter

newspage.MainImageAlt

Byggstart för ny hamnterminal i Göteborgs hamn

Läs mer
newspage.MainImageAlt

Ny färja - Stena Line utvecklar Danmarkstrafiken från Göteborgs hamn

Läs mer
newspage.MainImageAlt

Göteborgs hamns halvårsvolymer visar på fortsatt positiv konjunktur

Läs mer