Ny omlastningsterminal i Göteborgs hamn – driftstart 2020

14:54 - 03 jun 2019 / Nyhet

Nu är bygget igång av Sveaterminalen – en ny spåransluten omlastningsterminal i Göteborgs hamn. Terminalen, som är placerad i direkt anslutning till hamnens roro- och containerterminaler, kommer att erbjuda väderskyddad omlastning och driftstart är beräknad till första halvåret 2020.

Visionsbild över Sveaterminalen. Bild: Göteborgs Hamn AB.

Just nu pågår markarbeten i bygget av en ny omlastningsterminal i Göteborgs hamn – Sveaterminalen. Inkommande exportgods kommer att kunna köras direkt in på den spåranslutna terminalen för snabb omlastning till containers eller trailers, för vidare sjötransport till svensk industris globala marknader.

På den närmare 45 000 kvadratmeter stora terminalytan kommer ett av världens största lagertält om 21 600 kvadratmeter (motsvarande cirka tre fotbollsplaner) att byggas, vilket innebär att omlastning kommer att kunna ske väderskyddat.

Utöver tältet utgörs terminalen av öppna produktions- och uppställningsytor samt fem järnvägsspår. Ett av spåren leder in i tältet och blir ett cirka 360 meter långt produktionsspår, medan övriga fyra spår kan användas för tillfällig uppställning av järnvägsvagnar och tåg. Det avlastar hela Hamnbanan och minskar känsligheten för störningar.

Just nu pågår förstärkningar av ytorna där Sveaterminalen kommer att ligga. Bild från i april. Bild: Göteborgs Hamn AB.

– När den nya terminalen är i drift kan järnvägsvolymerna i hamnen öka ytterligare tack vare de nya ytor och omlastningsmöjligheter som tillskapats för att hålla takt med efterfrågan på marknaden. Med nya uppställningsspåren kommer också hamnens järnvägserbjudande som helhet att bli ännu starkare, säger Claes Sundmark, affärsområdeschef på Göteborgs Hamn AB.

Led i större satsning på järnväg
Sveaterminalen är den senaste i raden av investeringar på järnvägssidan i Göteborgs hamn de senaste åren. Bland åtgärderna märks bygget av Arken Kombiterminal, Trafikverkets pågående utbyggnad till dubbelspår på Hamnbanan och APM Terminals tidigare modernisering och kapacitetsökning i containerterminalens järnvägsgodshantering.

– Jämfört med andra storhamnar i världen har vi extremt hög andel järnvägsburet containergods som passerar hamnen. Det är mycket tack vare vårt Railport-koncept som vi fortsätter att utveckla i nära samverkan med Trafikverket, varuägare, tågoperatörer, rederier och terminaloperatörer, säger Claes Sundmark.

De markarbeten som just nu pågår på Sveaterminalens yta utförs med Skanska som markentreprenör, på uppdrag av Göteborgs Hamn AB. Terminalen kommer att vara redo för driftstart under första halvåret 2020.

Fler nyheter

newspage.MainImageAlt

Ny tågförbindelse mellan Oslo och Göteborgs hamn

Läs mer
newspage.MainImageAlt

Grönt ljus för djupare farled i Göteborgs hamn

Läs mer
newspage.MainImageAlt

Årets första kryssningspassagerare i Göteborg

Läs mer