Nu är Hållbarhetsredovisningen för 2017 klar

14:41 - 20 mar 2018 / Nyhet

Göteborgs Hamn AB:s hållbarhetsredovisning för 2017, ”Hållbar Hamn” finns nu publicerad. Trots konflikter som har medfört minskade containervolymer och påverkat antalet direktanlöp, så finns det mycket från det gångna året som har varit positivt. Under 2017 har Göteborgs Hamn AB bland annat arbetat hårt med att få till stånd ett beslut om en nödvändig farledsfördjupning. Den nya hamnnära logistikparken får allt fler hyresgäster och flera nya terminaler växer fram. Dessutom har vi gjort satsningar inom både miljö och socialt ansvar.

En stämningsfull bild på hållbarhetsredovisningens framsida

Ny värdekedja
Det är sjätte året i rad som Göteborgs Hamn AB ger ut en hållbarhetsredovisning. För tredje året sker redovisningen enligt Global Reporting Initiative (GRI) G4, vilket är internationella riktlinjer som gör det enklare att jämföra hamnens utveckling på hållbarhetsområdet med andra organisationer. Förra året lyftes FN:s Globala mål för hållbar utveckling in i hållbarhetsredovisning.

 

Nytt för i år är att Hållbar Hamn är kompletterad med de främsta riskerna inom olika områden och att en ny värdekedja har tagits fram.  Värdekedjan tydliggör alla de områden där Göteborgs Hamn AB verkar och flödet mellan dessa områden inom både import och export. Göteborgs Hamn AB är det enda bolag som är inblandad i samtliga steg och har ansvar för att hela värdekedjan fungerar så bra som möjligt. Vi har även jobbat med en intressentdialog där fler röster har lyfts och fler personer, både internt och externt från leverantörer och kunder, har fått möjlighet att tycka till om verksamheten och den utveckling som har skett under året.


Volymtapp men även rekord
Konflikten i containerterminalen har självfallet påverkat industrins flöden och har lett till sjunkande volymer på containersidan. Detta samtidigt som bilar, roroenheter och energiprodukter har nått rekordvolymer. Under 2017 ökade fokus på nya fartygsbränslen och man valde att frysa hamntaxan för fjärde året i rad – detta för att underlätta för hamnens brukare.

 

Biologisk mångfald och socialt ansvar
Göteborgs Hamn AB har under 2017 fortsatt arbetet med kompenserande miljöinsatser och har bland annat byggt så kallade salamanderhotell, vilket är anlagda övervintersplatser för den fridlysta vattensalamandern. Övervintringsplatserna gynnar även andra groddjursarter. Under året har vi även blivit faddrar för en bikupa för att bidra till en ökning av våra rödlistade honungsbin.  

Under 2017 har vi fortsatt arbetet med att ställa krav på social hänsyn vid upphandling med våra leverantörer och här har vi lyckats överträffa det uppsatta årsmålet med fem procent. Detta arbete utmanar entreprenörer att ta ett större socialt ansvar.

Göteborgs Hamn AB:s hållbarhetsredovisning 2017 finns att läsa här.


 

Fler nyheter

newspage.MainImageAlt

Bakslag i Göteborgs Hamn AB:s ålgräsprojekt – nya planteringar görs i sommar

Läs mer
newspage.MainImageAlt

Göteborgs Hamn AB lanserar ”Bunkringsappen”

Läs mer
newspage.MainImageAlt

Göteborgs Hamn AB:s hållbarhetsredovisning för 2018 klar

Läs mer