Marin beredskapsövning på västkusten och i Göteborgs hamn

15:22 - 14 mar 2019 / Nyhet

Mellan den 15 och 22 mars kommer marinen att genomföra en större övning på västkusten, bland annat i Göteborgs skärgård. Totalt deltar ungefär 1 000 soldater och sjömän i övningen, som inte kommer att ha någon större påverkan den ordinarie verksamheten i hamnen. Den 17 mars har också allmänheten har möjlighet att besöka fartygen då det är "öppet skepp" i Göteborgs hamn vid Stigbergskajen klockan 11–15.

Två nederländska fartyg på besök vid Stigbergskajen under förra året.
Två nederländska fartyg på besök vid Stigbergskajen i fjol. Bild: Göteborgs hamn AB.

Huvuddelen av all Sveriges import och export transporteras via sjöfart, och den hamn som hanterar absolut mest gods är Göteborgs hamn. Här och i andra västsvenska hamnar kommer varor in som är livsnödvändiga för Sverige både i fred, kris och krig.

Mot den bakgrunden har marinen beslutat att med kort varsel testa förmågan hos marina enheter att lösa krigsuppgifter på västkusten genom ett antal större övningar, inklusive en beredskapsövning med amfibiebataljonen i Göteborgs skärgård. Övningarna pågår mellan 15 och 22 mars.

– Övningarna kommer inte att ha någon större påverkan på den ordinarie verksamheten i Göteborgs hamn. Flera örlogsfartyg kommer dock att lägga till vid Stigbergskajen under en period av övningstiden vilket kan innebära visst maskinbuller för närboende, säger Åsa Kärnebro, hamnkapten på Göteborgs Hamn AB.

Totalt elva fartyg kommer att lägga till vid Stigbergskajen, allt ifrån det 105 meter långa stabs- och ledningsfartyget HMS Carlskrona till mindre fartyg. Fartygen kommer att ligga vid kaj från tidigast klockan 10 den 16 mars till senast klockan 10 den 18 mars.

Söndagen den 17 mars har allmänheten har möjlighet att besöka fartygen då det är "öppet skepp" i Göteborgs hamn vid Stigbergskajen klockan 11–15.

Mer detaljer kring övningen och ”öppet skepp” på Stigbergskajen hittas här.

Fler nyheter

newspage.MainImageAlt

Göteborg utnämnt till Sveriges bästa logistikläge

Läs mer
newspage.MainImageAlt

Samråd inleds om farledsprojekt i Göteborg

Läs mer
newspage.MainImageAlt

Göteborgs hamns hantering av Coronaviruset

Läs mer