Magnus mening: Göteborgs Hamn behöver bli djupare

10:28 - 12 okt 2016 / Nyhet

Att sia om framtiden är både intressant och spännande. Hur stora kommer framtidens fartyg att bli egentligen? Ingen vet säkert. Men vi vet att under de senaste tio åren har containerfartygen mer än fördubblats i storlek, en utveckling som ingen kunde förutse.

Större fartyg kräver större djupgående, ett behov som är skriande aktuellt här i Göteborgs Hamn just nu.  Vårt behov ligger inte i framtiden utan finns här och nu. .

Många av de större fartygen som regelbundet anlöper Göteborg med svensk import och export i lasten har ett djupgående på upp till 16 meter, långt djupare än de 13,5 som utgör gränsen idag. Vi kan som enda svenska hamn ta emot dem men mängden gods de kan ta med sig är begränsad. Det finns också fartyg som på grund av sitt djupgående inte kan anlöpa Göteborg och därmed inte kommer till Sverige överhuvudtaget  

I förra veckan presenterade infrastrukturminister Anna Johansson infrastrukturpropositionen som ger de ekonomiska ramarna och riktlinjerna för infrastrukturplanen 2018-2029. Under sin presentation lyfte Anna fram vikten av godstransporter för näringslivets konkurrenskraft. Hon pekade ut utveckling av farleder och investeringar för sjöfarten som särskilt viktiga. Det är glädjande och vi hoppas att det ger resonans när de nu ska planera vilka projekt som ska komma tillstånd och får en statlig finansiering.

Jag tycker det var slående hur lite medierapporteringen efteråt handlade om godstransporter. Det var nästan uteslutande artiklar och intervjuer om höghastighetståg. Det är svårt att få gehör för projekt som rör godstransporter, det ligger ju inte  lika nära medborgarna som persontrafik. Om ett pendeltåg stannar drabbas 300-400 personer direkt och det syns i tidningarna. Om ett godståg stannar eller försenas skrivs inga nyhetsartiklar, trots att effekterna för samhället som helhet är minst lika stora.

Godset kan inte föra sin egen talan, därför måste alla vi som arbetar med godstransporter ständigt lyfta upp det på agendan så att allmänhet och politiker förstår vikten av effektiva och fungerade godstransporter för Sverige ekonomi, för jobben och för miljön. 

 

Magnus Kårestedt, Vd, Göteborgs Hamn AB  

Fler nyheter

newspage.MainImageAlt

Ny omlastningsterminal snart redo för driftstart

Läs mer
newspage.MainImageAlt

Flytande koldioxid snart i hamn

Läs mer
newspage.MainImageAlt

Branden i Älvsborgshamnen släckt – räddningsinsats avslutad

Läs mer