Magnus Mening: "Göteborgs hamn är tillbaka!"

17:29 - 09 jul 2018 / Nyhet

Mitt arbete som vd för Göteborgs Hamn AB har nog aldrig varit mer inspirerande än vad det är just nu. Många stora investeringar och projekt är klubbade och bara under de senaste veckorna har vi fått flera besked som jag ser som direkt avgörande för den långsiktiga verksamheten i Göteborgs hamn.

Mycket har fallit på plats under årets första sex månader och hamnen står bättre rustad än på länge för att serva svensk industri, menar Göteborgs Hamn AB:s vd Magnus Kårestedt. Bild: Göteborgs Hamn AB.

Det första är beskedet om att staten nu tar in den helt nödvändiga farledsfördjupningen i Göteborgs hamn i den statliga nationella planen. Det visar att regeringen bekräftar vikten av Göteborgs hamn och rollen som ett nationellt godsnav. Nu vet vi att de största fartygen på de viktiga oceantraderna kommer att kunna anlöpa Göteborg även framöver.

Ett annat gott besked är att arbetsmarknadens parter nu hittat en lösning för hur konflikter får genomföras i Sverige. Jag hoppas att detta skall bli slutet på den långdragna hamnkonflikten som varit i Sverige och att hamnarna nu kan garantera en tillförlitlig länk i industrins logistikkedja.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth har också presenterat en nationell godsstrategi. Det är första gången en sån strategi har tagits fram för landet, och det är positivt och visar att regeringen prioriterar frågan. I strategin kan vi bland annat se att sjöfarten har fått en framskjuten roll och det är stort fokus på överflyttning från lastbil till järnväg och sjö. Direkttrafiken till Göteborg och behovet av sjöfartstransporter tas särskilt upp. Det europeiska TEN-T-nätverket och de europeiska godsstråken tas också hänsyn till vilket är positivt eftersom det nationella systemet sätts i ett europeiskt perspektiv. Det ska skapas ett nationellt godsråd där representanter från olika delar av näringen kommer ingå för att stötta politiken.

Den nyligen påbörjade hamnterminalsprojektet i Arendal blir den största hamnutbyggnaden i Göteborgs hamn sedan 70-talet. Bild: Göteborgs Hamn AB.

Med dessa viktiga besked i ryggen står Göteborgs hamn bättre rustade att serva svensk industri framöver än på väldigt länge. Lägg därtill våra egna direkta satsningar i form av en ny kombiterminal som färdigställdes i hamnen i början av året, att hamnbanan görs dubbelspårig i ytterligare en etapp, nya stora logistikparker och den nya terminal som börjat ta form i ytterhamnarna. Terminalbolagen i hamnen investerar också själva rekordbelopp för en effektivare hantering i sina verksamheter. Tillsammans är detta den största satsningen som Göteborgs hamn gör i modern tid.

Att svensk industri går bra kan vi avläsa i volymerna som hanteras i hamnen. Eftersom en tredjedel av svensk utrikeshandel hanteras här blir det en bra konjunkturbarometer.

Nya bilar är på väg mot rekordvolymer och bara i år har det ökat med tio procent. Europatrafiken med roll on-roll off färjor går starkt och ökar med 15 procent. Energiprodukter toppar även i år.

Att lägga tillbaka containervolymerna efter en tid med störningar är en förtroendefråga. Förtroendet har nu börjat komma tillbaka och volymerna i containersegmentet har ökat med drygt tio procent så här långt i år.

För bara ett par veckor sedan hade vi ett möte med näringsminister Mikael Damberg och stora containerredare och terminaloperatörer för att diskutera hur vi omsätter dessa positiva besked i fortsatt ökade godsvolymer. Det är tydligt att det finns en samsyn, framtidstro och handlingskraft både från politiken och näringslivet vad gäller Göteborgs hamn.

Några dagar senare hade vi dessutom miljöminister Karolina Skog här på besök för att ta del av resultaten kring snifferprojektet i hamnen, vilket var mycket uppskattat. Miljöarbetet i hamnen är en viktig aspekt av allt vi gör, och därför var det också väldigt positivt med den historiska bunkringen härom veckan. Det var Donsörederiet Furetank som fyllde sina gastankar med biogas. Det är ett genombrott för biogas och ett stort steg för en renare sjöfart. Även Stena Lines första installation av batteridrift för hamnnavigering är ett lovande initiativ som vi följer med stort intresse.

Med allt detta sagt ska det trots allt bli skönt med några veckors semester. Jag önskar dig som läser detta en fantastisk sommar och hoppas att vi ses och hörs under vad som kommer att bli en otroligt spännande höst på hamnfronten. För att citera Mikael Damberg som efter mötet med oss och redarna sa till reportrar på plats: ”Göteborgs hamn är tillbaka!”.

Ha en fortsatt fin sommar,

Magnus Kårestedt, vd Göteborgs Hamn AB

Fler nyheter

newspage.MainImageAlt

Ny omlastningsterminal i Göteborgs hamn – driftstart 2020

Läs mer
newspage.MainImageAlt

Förändringar i roro-trafiken på Belgien i Göteborgs hamn

Läs mer
newspage.MainImageAlt

Järnvägstrafiken fortsätter öka i Göteborgs hamn

Läs mer