"Farledsfördjupningen kommer att stärka svenskt näringsliv"

09:50 - 17 maj 2017 / Nyhet

Det svenska näringslivet får stora fördelar av en farledsfördjupning. En djupare hamn i Göteborg skulle innebära en positiv utveckling av direkttrafiken till Asien och andra världsdelar – vilket förbättrar det svenska näringslivets logistikkopplingar till omvärlden, stärker konkurrenskraften och generar vinster till det svenska samhället.

Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn AB.

När jag skriver det här domineras nyhetsflödet om Göteborgs Hamn av den fackliga konflikt som sedan ett år tillbaka pågår i containerterminalen, APM Terminals Gothenburg. De som drabbas värst är alla de företag som tvingas styra om sitt gods och hitta andra, många gånger både dyrare och krångligare vägar till sina marknader. 

Sveriges Hamnar har tecknat branschens kollektivavtal och då bör fredsplikten gälla under avtalsperioderna. Den fackliga problematiken går 40 år tillbaka i tiden och det är nu hög tid att en hitta en långsiktig lösning som säkrar tillförlitligheten i hamnarna.

En annan viktig fråga för industrin är att ha tillgång till en internationell djuphamn även framöver. En farledsfördjupning i Göteborgs Hamn har visat sig vara en mycket bra affär för Sverige. Det har Trafikverket slagit fast i sin åtgärdsvalstudie som nu är helt färdig och presenterad på myndighetens hemsida. 

Den samhällsekonomiska beräkningen för projektet som Trafikverket sammanfattar och redovisar i form av en så kallad nettonuvärdeskvot (NNK) är mycket hög. NNK-värdet är 3,04 vilket innebär att för varje investerad krona i farledsfördjupningen får samhället fyra kronor tillbaka. En mycket god investering för Sverige med andra ord. Den höga nyttan i projektet innebär också att hela investeringen är samhällsekonomiskt återbetald redan efter 15 år.

Anledningen till den positiva kalkylen är att det svenska näringslivet får stora fördelar av en farledsfördjupning. En djupare hamn i Göteborg skulle innebära en positiv utveckling av direkttrafiken till Asien och andra världsdelar – både genom att fartygen kan komma mer fullastade samt att vi kan hantera flera oceangående fartyg samtidigt. Två viktiga faktorer som förbättrar det svenska näringslivets logistikkopplingar till omvärlden, stärker konkurrenskraften och generar vinster till det svenska samhället.

Trafikverkets rapport blir ett viktigt underlag för regeringens kommande nationella infrastrukturplan som presenteras nästa vår. Vi hyser gott hopp om att farledsfördjupningen blir ett av de prioriterade projekten, både för att den är så viktigt för landets import och export och för att regeringen vill satsa mer på den miljökloka sjöfarten. 

Magnus Kårestedt, vd på Göteborgs Hamn AB

Fler nyheter

newspage.MainImageAlt

Ny omlastningsterminal snart redo för driftstart

Läs mer
newspage.MainImageAlt

Flytande koldioxid snart i hamn

Läs mer
newspage.MainImageAlt

Branden i Älvsborgshamnen släckt – räddningsinsats avslutad

Läs mer