Järnvägstrafiken fortsätter öka i Göteborgs hamn

15:22 - 03 jun 2019 / Nyhet

Under 2018 ökade transporterna av järnvägsburet containergods till eller från Göteborgs hamn på järnväg med 13 procent. Under våren har volymerna fortsatt öka – per april med hela 18 procent. Förklaringarna är bland annat förbättringar i hamnens infrastruktur.

Ett av de många tåg som varje dag kopplar ihop Göteborgs hamn med inlandet. Bild: Göteborgs Hamn AB.

Flera samspelande faktorer ligger bakom ökningen av järnvägsburet gods i Göteborgs hamn. Hamnens järnvägssystem har blivit tillförlitligare i och med utbyggnad och upprustning av Hamnbanan* som leder in till kajkanten. Inne på terminalerna har effektiviteten ökat, bland annat tack vare APM Terminals stora investeringar i containerterminalens järnvägshantering.

– Det är glädjande att trenden håller i sig och att volymutvecklingen inom Railportsystemet fortsätter att öka. Med stora genomförda och planerade investeringar på järnvägen har vi dessutom säkrat kapacitet för ytterligare långsiktig tillväxt, säger Claes Sundmark, affärsområdeschef på Göteborgs Hamn AB.

Totalt har 149 000 TEU** järnvägsburet containergods transporterats till eller från hamnen mellan januari och april, jämfört med 126 000 TEU under samma period förra året.

Omlastningsterminaler går för högtryck
Mycket av exportgodset består av svenska basindustrivaror som stål, papper, massa och trä. Detta fraktas i regel på tåg från inlandet eller ostkusten till Göteborgs hamn för vidare transport sjövägen till exportmarknader på kontinenten.

Ofta behöver godset lastas om till containrar i någon av Göteborgs hamns tre omlastningsterminaler i anslutning till containerterminalen. Omlastningen av papper och sågade trävaror som byter transportslag mellan tåg och fartyg i Göteborgs hamn sköts bland annat av operatören Mimab.

Inne på Mimabs omlastningsterminal i Göteborgs hamn. Bild: Göteborgs Hamn AB.

– Vi hade ett väldigt bra år och i synnerhet en fin höst där vi hade fullt upp, och trenden har hållit i sig in i 2019 med fortsatt stora volymer. Vi ser heller ingen tendens till avmattning framöver, snarare möjligheter till ytterligare ökning, sade Michael Bergman, VD på Mimab, när han summerade 2018 tidigare i år.

Efter ett framgångsrikt 2018 med en volymökning på 20 procent har volymerna fortsatt öka ytterligare hos Mimab. Hittills i år (t.o.m. april) har man ökat 32 procent jämfört med samma period förra året.


* Hamnbanan, den järnväg för godståg som leder in i hamnen, är under upprustning och blir dubbelspårig. Flera etapper är redan avklarade, bland annat den nya dubbelspåret över älven, Marieholmsbron, som invigdes redan under 2016. Nyligen sattes etapp två som leder in i containerhamnen i dubbelspårig trafik, och under 2019 inleds byggnation av dubbelspår på etapp tre av Hamnbanan.

** TEU (twenty-foot equivalent unit) är ett volymmått motsvarande en tjugofotscontainer.

Fler nyheter

newspage.MainImageAlt

Ny tågförbindelse mellan Oslo och Göteborgs hamn

Läs mer
newspage.MainImageAlt

Grönt ljus för djupare farled i Göteborgs hamn

Läs mer
newspage.MainImageAlt

Årets första kryssningspassagerare i Göteborg

Läs mer