16 mar 2017 / Nyhet

Aktuell information från Göteborgs Hamn AB

Information om Lundby Container Service användning av Göteborgs Hamn AB:s mark i ytterhamnarna på Hisingen.

Med anledning av Göteborgs-Postens granskning av Göteborgs Hamn AB och Lundby Container Service. 

I ytterhamnarna på Hisingen finns en markremsa om 5,000 kvadratmeter. Mark som är i Göteborgs Hamn AB:s ägo och som är avsedd för en järnvägssträckning kopplat till eventuell framtida hamnutveckling. Området ligger intill en containerdepå och uppställningsplats för trailers som drivs av Lundby Container Service, en yta på cirka 50,000 kvadratmeter, mark som de själva äger.

Göteborg Hamn AB har i omgångar haft dialog med Lundby Container Service som velat nyttja området för olika ändamål, men inget arrendeavtal har tecknats.

Lundby Container Service har använt området för att ställa upp trailers. Sedan det kommit till vår kännedom att området kan ha använts systematiskt, för vi nu en dialog med Lundby Container Service om att reglera arrendet i efterhand.

I Göteborgs-Posten (2017-03-17) anges att Lundby Container Service har haft brandfarligt gods på sin mark. Det är ingenting som Göteborgs Hamn AB har kännedom om. Marken som Lundby Container Service har verksamhet på ägs inte av Göteborgs Hamn AB och hamnbolaget är inte tillsynsmyndighet.

I samma tidning efterlyser styrelsen för Göteborgs Hamn AB en översyn av arrendeavtal. Denna utredning pågår sedan december och kommer att redovisas för styrelsen vid nästa styrelsemöte som äger rum i april.

 

Har du några frågor vänligen kontakta Arvid Guthed, Hamnutvecklingschef på Göteborgs Hamn AB på tel. 031-368 75 82, arvid.guthed@portgot.se eller Helena Forslund, Fastighetschef på Göteborgs Hamn AB på tel. 031-368 75 76, helena.forslund@portgot.se

Fler nyheter

newspage.MainImageAlt

Svensk utrikeshandel ökar

Läs mer
newspage.MainImageAlt

Ökad tågtrafik från Göteborgs Hamn till Stockholm och Gävle

Läs mer
newspage.MainImageAlt

Förorenade muddermassor blir ny godsterminal i Göteborgs Hamn

Läs mer