”Indientrafiken hindras av för grund hamn”

12:45 - 16 dec 2016 / Nyhet

Shipping Corporation of India, SCI är det enda rederiet med direkttrafik mellan Sverige och Indien. Men trafiken hindras av att farleden in till Göteborgs Hamn är för grund.

Störst begränsningar får SCI med exporten från Sverige som ofta väger mycket – stål, papper, fordon och maskiner.

– Det är ett akut problem för oss här och nu. Vi måste begränsa lasten på våra fartyg för att de ska kunna komma in till Göteborgs Hamn, och därmed till Sverige. Vissa fartyg har till och med fått vända på kontinenten, säger Leif Lund, vd för Freightman, SCI:s svenska agent.

Indien är med sina 1,3 miljarder människor en viktig och växande marknad för svenska företag. SCI:s slinga mellan Sverige och Indien trafikeras av fartyg med kapacitet att ta 8 800 tjugofotscontainrar. De är alltså långt ifrån de största fartygen som anlöper hamnen. Ändå begränsas trafiken av farledsdjupet.

Leif Lund, vd för Freightman, SCI:s svenska agent.

– Problemen med djupgåendet gäller inte bara de största megafartygen, utan för alla fartyg från 6 600 containrar och uppåt. Det tror jag inte riktigt nått fram till politiker och beslutsfattare, säger Leif Lund. 

I dag är maximalt djupgående för containerfartyg i Göteborgs Hamn 13,5 meter. För Leif Lund är det tydligt vad som måste hända.

– Det behövs minst ett djupgående på 16 meter. Sverige är ett starkt exportland och Göteborg är den internationella storhamnen. Då måste hamnen stå sig i konkurrensen med andra stora hamnar i Europa.

Störst begränsningar får SCI med exporten från Sverige som ofta väger mycket – stål, papper, fordon och maskiner. Även importen skulle kunna vara större med bättre kapacitet i Göteborgs Hamn.

– Med en djupare hamn, och med två kajer som kan hantera oceangående fartyg samtidigt, skulle vi kunna öka frekvens på Indienlinjer och köra med fullastade fartyg, vilket gynnar både ekonomi och miljö, avslutar Leif.

Fakta farledsfördjupning i Göteborg:
Trafikverket har gjort en samhällsekonomisk analys som visar att det är lönsamt för landet att bredda och fördjupa farleden in till Göteborgs Hamn. 

Djupgåendet behöver öka från dagens max 13,5 meter till 16-17 meter.

Nyttan ligger i att svensk industri tjänar på att ha en internationell storhamn med kapacitet att ta emot alla fartyg i alla storleksklasser, inte minst de som står för direkttrafiken. Djupgåendet behöver öka från dagens max 13,5 meter till 16-17 meter. Beräknad kostnad är cirka 4 miljarder. Frågan ligger nu hos regeringen samt hos Trafikverket som tar fram förslag till nationell plan för infrastruktur 2019-2028.

Fler nyheter

newspage.MainImageAlt

Göteborgs Hamn behöver bli djupare

Läs mer
newspage.MainImageAlt

"Sjöfartens utsläpp kan och måste minska"

Läs mer
newspage.MainImageAlt

Ny omlastningsterminal snart redo för driftstart

Läs mer