Hur slår Brexit mot svensk skogsexport?

09:59 - 03 jul 2017 / Nyhet

Ett brittiskt utträde ur EU kommer att få konsekvenser för svenska handelsföretag, men hur kommer det att slå mot den exporterande skogsindustrin och svenska hamnar? Här ger Magnus Niklasson från Skogsindustrierna och Viktor Allgurén från Göteborgs Hamn AB sin syn på saken.

Det var för ett år sedan som beskedet att Storbritannien lämnar EU-samarbetet slog ner som en bomb i näringslivssverige. Storbritannien är Sveriges fjärde största exportmarknad och en stor importör av svenska skogsprodukter. Ett Brexit kan få stora konsekvenser. Här gör branschorganisationen Skogsindustrierna och Göteborgs Hamn en snabbanalys av läget nu och framöver.

Hur viktig är Storbritannien för svenska skogsexportörer?

—      Jätteviktig, skulle jag säga. Storbritannien är den överlägset största exportmarknaden för svenska sågverk, av trävaruexporten går hela 21 procent dit. För pappersindustrin är Storbritannien den näst största marknaden. För massa-exporten är det den fjärde största marknaden. Det som påverkar brittisk ekonomi påverkar därmed på ett eller annat sätt svensk skogsindustri, säger Magnus Niklasson, marknadsanalytiker på Skogsindustrierna.

Vad kommer att hända när Storbritannien lämnar den gemensamma marknaden inom EU?

—      När Storbritannien hamnar utanför EU blir det någon typ av tullar och de administrativa kostnaderna kring handeln ökar. Handeln kommer att fortsätta men det kommer att bli krångligare, vilket inte är bra, säger Magnus Niklasson.

Hur orolig är skogsindustrin?

—      Brexit skapar oro och osäkerhet när det gäller utvecklingen av Storbritanniens ekonomi. Den omedelbara effekten av Brexit-omröstningen förra sommaren var att pundet försvagades kraftigt, vilket är negativt för svenska exportörer. Den fortsatta osäkerheten kring utvecklingen innebär att den skakiga utvecklingen av pundet kan förväntas fortsätta, säger Magnus Niklasson.

I Göteborgs Hamn är man inte orolig. Viktor Allgurén, marknadsanalytiker på Göteborgs Hamn AB menar att hamnen i Göteborg inte kommer att påverkas nämnvärt.

Kommer det bli svårare att få ut gods till Storbritannien via hamnarna?

—      Nej, det tror vi inte. När vi diskuterar Brexit med våra europeiska hamnkollegor finns en stor oro som är kopplad till ökad gränskontroll vilket ökar komplexiteten för förarbunden trailertrafik på fartyg. Här i Göteborgs Hamn hanteras dock endast förarlösa godsenheter och vi ser att hamnen och terminalerna inte kommer att behöva vidta några speciella åtgärder när Storbritannien lämnar EU, säger Viktor Allgurén, marknadsanalytiker på Göteborgs Hamn AB.

Kommer vi att se mindre gods till Storbritannien i våra hamnar?

—      Göteborgs Hamn är den hamn i Sveriges som hanterar mest gods till och från Storbritannien. Att Brexit påverkar negativt allt annat lika är självklart men när vi analyserar effekterna för hamnen är vi inte särskilt oroliga. Sedan Storbritannien meddelade att de skulle lämna EU har vi paradoxalt nog sett ökade godsvolymer via Göteborgs Hamn till och från just Storbritannien, säger Viktor Allgurén.

Fler nyheter

newspage.MainImageAlt

Besked om farledsfördjupning i Göteborgs hamn

Läs mer
newspage.MainImageAlt

Ny anläggningschef på Göteborgs Hamn AB

Läs mer
newspage.MainImageAlt

Gasleverantör klar för ny LNG-anläggning i Göteborgs hamn

Läs mer