Göteborgska rorotrafiken ökar – europanätverket växer

13:01 - 23 nov 2018 / Nyhet

Det går bra för rorotrafiken mellan Sverige och kontinenten. Mellan Göteborg och Belgien ökar volymerna för nionde året i rad. Nu fortsätter rederierna expandera sina nätverk från Göteborg över Europa – ofta via de belgiska hamnarna i Gent och Zeebrugge som är centrala hubbar för intraeuropeisk rorotrafik.

På nio år har volymerna på Belgien dubblats och antalet avgångar ökat från 12 till 16. Bild: Göteborgs Hamn AB.

Under 2017 skeppades 254 000 roroenheter mellan Göteborg och Belgien, och prognosen för 2018 visar en tioprocentig ökning, till närmare 280 000 enheter. 2018 blir det nionde året i rad som trafiken ökar på linjerna mellan Göteborg och Gent/Zeebrugge. Under perioden har volymerna på Belgien dubblats och antalet avgångar ökat från 12 till 16. I Göteborg är det rederierna CLdN, DFDS, EML och SOL som trafikerar Belgien.

En av förklaringarna till den omfattande rorotrafiken är det fortsatta högtrycket i den europeiska ekonomin. Det skeppas bland annat fordon, industrikomponenter, stål och skogsprodukter på sträckan. Det är varuslag med fortsatt stor efterfrågan, menar Jacob Minnhagen, affärsutvecklare på Göteborgs Hamn AB:

– Sedan är upptagningsområdet stort och omfattar hela Beneluxområdet, Tyskland och Frankrike. Många svenska exportvaror lastas också om i våra belgiska hamnar för vidare transport till andra europeiska marknader. Rederiernas goda service med stor kapacitet och hög frekvens till dessa marknader är en väldigt viktig framgångsfaktor, säger Jacob Minnhagen.

Nya destinationer i Spanien, Grekland och Turkiet
Under hösten har servicen utökats ytterligare genom att rederierna kopplat spanska, grekiska och turkiska hamnar till det växande europeiska nätverket.

Numera nås Santander med CLdN och sedan tidigare har även SOL service till Bilbao, båda via omlastning i Zeebrugge. Genom förvärvet av det turkiska rederiet UN RoRo binder nu rederiet DFDS ihop Gent med Trieste i norra Italien, via en intermodal järnvägslösning. Från Trieste nås sedan flertalet hamnar i Grekland och Turkiet med fartyg. Transit-tiden från Göteborgs hamn är fem till nio dagar beroende på destination.

– När det gäller att flytta intraeuropeiskt gods från land till sjö på det här sättet är möjligheterna i princip obegränsade via Göteborgs hamn. Att kunna undvika långa lastbilstransporter längs europeiska motorvägar är inte bara miljöriktigt, utan även en stor fördel med tanke på den chaufförsbrist som råder, säger Jacob Minnhagen.

Outnyttjad potential
Från Göteborgs hamn avgår cirka 70 intraeuropeiska roroavgångar i veckan. Under början av året färdigställdes dessutom en helt ny kombiterminal precis i anslutning till Göteborgs hamns roroterminaler. I den nya kombiterminalen beräknas cirka 100 000 roroenheter  lastas om mellan fartyg, tåg och lastbil på årsbasis.

– Vi har en ökande godsvolym i segmentet, och tack vare en välfungerande infrastruktur och duktiga terminaloperatörer finns ytterligare potential i systemet. Vi hoppas att fler kommer att upptäcka och utnyttja detta framöver, avslutar Jacob Minnhagen.

Fler nyheter

newspage.MainImageAlt

Ny omlastningsterminal snart redo för driftstart

Läs mer
newspage.MainImageAlt

Flytande koldioxid snart i hamn

Läs mer
newspage.MainImageAlt

Branden i Älvsborgshamnen släckt – räddningsinsats avslutad

Läs mer