Göteborgs hamns hantering av Coronaviruset

16:07 - 31 jan 2020 / Nyhet

Med anledning av Coronaviruset kommer Göteborgs Hamn AB på eget initiativ att begära in hälsodeklaration (Maritime Declaration of Health) från samtliga anlöpande fartyg i Göteborgs Hamn. Det gäller från och med måndag den 3 februari, tills vidare.

Begäran om Declaration of health till anlöpande fartyg gäller tills vidare, utan satt slutdatum. Bild: Göteborgs Hamn AB.

Om anlöpande fartyg uppger att det har en sjuk ombord som befunnit sig, av WHO-klassat riskområde, kommer hamnens karantänplan att aktiveras och smittskyddsläkare att kontaktas. Denne gör då en medicinsk bedömning.

Enligt smittskyddsläkare kan lots och annan hamnpersonal gå ombord utan risk för egen hälsa om hen inte träffar den sjuke. Hälsodeklarationen täcker bland annat om någon i besättningen varit i ett identifierat riskområde under de senaste två veckorna och om någon är sjuk ombord på fartyget.

- Detta är inget vi blivit anvisade att göra, utan det är ett initiativ vi tar själva som hamnmyndighet. Att begära en Declaration of Health är inget krångligt eller nytt, utan en rutin fartygen och vi är vana vid, säger Åsa Kärnebro, hamnkapten på Göteborgs Hamn AB.

Hamnen har löpande kontakt med smittskyddsläkare i Västra Götalandsregionen. Begäran om Declaration of health till anlöpande fartyg gäller tills vidare, utan satt slutdatum.

Maritime Declaration of Health ska mailas in till hamnens trafikcentral, Port Control, på: portcontrol@portgot.se

Ladda ner Maritime Declaration of Health-forumär HÄR.

För mer information, kontakta Stefan Strömberg, presskontakt Göteborgs Hamn AB, på 070-436 01 51 eller via stefan.stromberg@portgot.se

Fler nyheter

newspage.MainImageAlt

Göteborg utnämnt till Sveriges bästa logistikläge

Läs mer
newspage.MainImageAlt

Samråd inleds om farledsprojekt i Göteborg

Läs mer
newspage.MainImageAlt

Järnvägsrekord gav ökade containervolymer i Göteborgs hamn

Läs mer