Göteborgs Hamn AB - Startsida

Göteborgs hamns hantering av Coronaviruset

13:20 - 12 mar 2020 / Nyhet

Med anledning av Coronaviruset begär Göteborgs Hamn in hälsodeklarationer (Maritime Declaration of Health) från samtliga anlöpande fartyg i Göteborgs Hamn. Detta har gjorts sedan den 3 februari, och gäller tills vidare. Vi har också infört arbetsrotation för att minska smittspridning så att vi kan fortsätta att säkra anlöp, godshantering och hålla hamnen öppen som vanligt. Ska du besöka oss i hamnen ser vi helst att vi tar möten via skärmen nu ett tag framöver om det går. Vi gör allt för att hålla oss friska.

Begäran om Declaration of health till anlöpande fartyg gäller tills vidare, utan satt slutdatum. Bild: Göteborgs Hamn AB.

Om anlöpande fartyg uppger att det har en sjuk personal eller passagerare ombord som befunnit sig, av WHO-klassat riskområde, kommer hamnens karantänplan att aktiveras och smittskyddsläkare att kontaktas. Denne gör då en medicinsk bedömning. Hälsodeklarationen täcker bland annat om någon i besättningen är sjuk ombord på fartyget.

Hamnen har löpande kontakt med smittskyddsläkare i Västra Götalandsregionen. Begäran om Declaration of health till anlöpande fartyg gäller tills vidare, utan satt slutdatum.

Maritime Declaration of Health ska mailas in till hamnens trafikcentral, Port Control, på: portcontrol@portgot.se

Ladda ner Maritime Declaration of Health-forumär HÄR.

Annorlunda förutsättningar för kryssningsfartyg
Dock är förutsättningarna annorlunda när det gäller kryssningsfartyg, där ett stort antal passagerare och ett större antal personal finns ombord i jämförelse med ett fraktfartyg. Därför kommer kryssningsfartygen förhålla sig på annorlunda sätt.

Kryssningsrederierna följer sin branschorganisation CLIA:s riktlinjer angående Coronaviruset. Riktlinjerna innefattar bland annat följande:

  • Passagerare nekas att gå ombord om hen varit i något av de riskutsatta områden som är utpekade av WHO de senaste 14 dagarna.
  • Passagerare nekas att gå ombord om hen varit i kontakt med någon som har uppvisat coronaliknande symptom.
  • Samtliga passagerare screenas innan ombordstigning och fartygen har utökad medicinsk expertis ombord.

Majoriteten av kryssningsfartygen som anlöper Göteborgs hamn tillhör CLIA-anslutna rederier. I Göteborg startar kryssningssäsongen i slutet av mars med ett fåtal anlöp innan högsäsongen börjar i slutet av maj och löper över sommaren.

Om det föreligger smitta ombord så utförs en medicinsk bedömning av smittskyddsläkare och den sjuke kommer att transporteras iland.

Övergripande är att hamnmyndigheten följer de riktlinjer och anvisningar som smittskyddet och Folkhälsomyndigheten ålägger oss.

För mer information, kontakta Stefan Strömberg, presskontakt Göteborgs Hamn AB, på 070-436 01 51 eller via stefan.stromberg@portgot.se

Fler nyheter

newspage.MainImageAlt

Godsvolymerna ökar i Göteborgs hamn - trots fortsatt pandemi

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

Stena Line och Göteborgs Hamn AB skriver inriktningsavtal om flytt till Arendal

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

Servicefartyg i Göteborgs Hamn byggs om till hybrid – 680 ton mindre koldioxidutsläpp

Läs hela artikeln