Göteborgs Hamn AB - Startsida

Göteborgs Hamn anlägger vadhav för fåglar

09:28 - 16 feb 2015 / Nyhet

Nu bygger Göteborgs Hamn tillsammans med Trafikverket en grund bassäng för vadarfåglar i Torsviken. Vadhavet är ett sätt att återställa naturen efter att området använts som mudderupplag i nära fyrtio år.

Ända sedan sjuttiotalet har Göteborgs Hamn haft tillstånd att lägga förorenade muddermassor i Torsviken nära hamnen på Hisingen. Massorna har huvudsakligen lagts i ett invallat område i vikens södra del. 2009 upphörde tillståndet. Nu vill hamnen täcka över massorna och i möjligaste mån återställa områdets ursprungliga karaktär med ett rikt natur- och fågelliv.

—     Under årens lopp har vi haft en dialog med ornitologer och intresseföreningar om hur vi kan kompensera för hamnens ingrepp på naturen i detta område. Det står klart att det allra bästa alternativet är en bassäng för våtmarksfåglar*, ett så kallat vadhav, och nu börjar vi bygga, säger Ida Fossenstrand, projektledare på Göteborgs Hamn AB.

/

I gruppen våtmarksfåglar ingår exempelvis brushane, salskrake, sångsvan bergand, knipa och vigg. Det är för att skydda dessa arter som det finns ett Natura 2000-område i Torsviken. Foto: Rune Blomgren

Ren lera från den nya tunneln
Innan vadhavet kan anläggas måste förstärkningsarbeten göras och mudderplatsen täcks över med ett rent material. Här kommer den nya Marieholmstunneln in i bilden. Vid bygget av tunneln inne i Göteborg grävs stora mängder lera upp. Denna glaciala lera kan användas till att täcka över förorenad mark och på så sätt skapa en skyddsbarriär.

—     Det här är bra både för Göteborg, för hamnen och för naturen. Vi ser massorna som en resurs som ska användas för samhällsutveckling, säger Stein Kleiven, projektledare för Marieholmstunneln vid Trafikverket.

Nytt utflyktsmål för Göteborgarna
Innan Vadhavet är färdigbyggt kan man strosa i området på den promenadstig som anlagts runt Torsviken, i samarbete med Park-och naturförvaltningen och Västra Hisingen.

—     Vi på hamnen hoppas i framtiden kunna erbjuda våra grannar ett rikt naturliv i Torsviken, säger Ida Fossenstrand.

 

* I gruppen våtmarksfåglar ingår exempelvis brushane, salskrake, sångsvan bergand, knipa och vigg. Det är för att skydda dessa arter som det finns ett Natura 2000-område i Torsviken.

Fler nyheter

newspage.MainImageAlt

Nytt besök av tysk fregatt i Göteborgs hamn

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

Göteborgs Hamn tecknar samarbetsavtal med Port of Los Angeles

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

DFDS sätter 20 ellastbilar i trafik i Göteborg

Läs hela artikeln