Göteborgs Hamn AB nominerat till internationellt miljöpris

11:00 - 13 feb 2018 / Nyhet

Göteborgs Hamn AB är nominerat till ”GREEN4SEA Port Award 2018” för sitt miljöarbete. I nomineringen lyfts bland annat Göteborgs Hamn AB:s interna miljöarbete som ligger till grund för möjligheterna att påverka sjöfarten i en grönare riktning, både nationellt och internationellt.

Göteborgs Hamn AB är nominerat för arbetet med att hålla utsläppsnivåerna i den egna verksamheten till ett minimum och bidragandet till att minska sjöfartens miljöpåverkan och bidra till att skapa hållbara transporter. Bild: Göteborgs Hamn.

Göteborgs Hamn AB är en av fem nominerade som tävlar om det internationella miljöpriset ”GREEN4SEA Port Award 2018”. I nomineringen lyfter man särskilt fram det arbete som Göteborgs Hamn AB gör i den egna verksamheten. Bland annat omnämns Göteborgs Hamn AB:s användning av biogas och egna solpaneler som ökat andelen av verksamhetens gröna energiförsörjning. Det är några av de insatser som lett till att bolaget numera klassas som klimatneutralt.

Men den klimatneutrala satsningen är bara en av delarna i Göteborgs Hamn AB:s långsiktiga miljöarbete. Det innefattar också bland annat rabatterade hamntaxor för miljövänliga fartyg och möjligheter till elanslutning från kaj.

Edvard Molitor, miljöchef på Göteborgs Hamn AB. Bild: Göteborgs Hamn.

– De emissioner vi står för som hamnbolag är marginella sett till hamnens totala verksamhet. Men med ett bra internt miljöarbete ökar vår trovärdighet när vi försöker påverka andra aktörer som rederier och transportköpare i en grönare riktning. Att vi uppmärksammas i internationella sammanhang som detta underlättar det påverkansarbetet, säger Edvard Molitor, miljöchef på Göteborgs Hamn AB.

Vinnaren röstas fram av allmänheten och belönas med en statyett som delas ut vid en ceremoni i Aten den 6 mars. De övriga nominerade hamnarna i kategorin är Port of Piraeus, Port of Rotterdam, Port of Singapore och Port of Vancouver.

Bakom priset står GREEN4SEA, en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att skapa en mer miljövänlig sjöfart. Genom GREEN4SEA Awards vill de uppmärksamma företag inom sjöfartsnäringen som bidragit till att säkra en miljömässigt hållbar utveckling inom sjöfarten.

Fler nyheter

newspage.MainImageAlt

Göteborgs Hamn AB lanserar ”Bunkringsappen”

Läs mer
newspage.MainImageAlt

Göteborgs Hamn AB:s hållbarhetsredovisning för 2018 klar

Läs mer
newspage.MainImageAlt

Marin beredskapsövning på västkusten och i Göteborgs hamn

Läs mer