Göteborgs Hamn AB - Startsida

Göteborgs Hamn AB har påbörjat stor återplantering av ålgräs

13:33 - 22 jul 2018 / Nyhet

Under sommaren har Göteborgs Hamn AB startat igång återplanteringen av 1,7 hektar ålgräsängar som ersättning för det ålgräs som kommer att försvinna när hamnen byggs ut med en ny terminal. Det är den största återplanteringen av ålgräs någonsin i Sverige, och under sommaren gick projektet från teori till praktik då två testplanteringar genomfördes i slutet av juni strax utanför hamnen.

Dykare håller i en ålgräsplanta
Återplantering av ålgräs är ett tidskrävande arbete då plantorna måste planteras en och en. Bild: Göteborgs Hamn AB.

Skandinaviens största hamn expanderar. En ny terminal för roro- och containertrafik ska byggas intill nuvarande roroterminal vid Arendal. Expansionen är den största i Göteborgs Hamn sedan 1970-talet. På platsen för den nya terminalen finns det idag 1,7 hektar ålgräs*.

För att inte ålgräsbeståndet ska minska i Göteborgs skärgård med omnejd kommer Göteborgs Hamn AB att plantera minst lika mycket ålgräs på andra platser.

— Ålgräsängar är en viktig del av ekosystemet och fungerar som barnkammare för flera fiskarter. När vi anlägger den nya terminalen kommer ålgräsängarna som ligger just där att försvinna. Därför kommer vi att återplantera minst lika mycket ålgräs som försvinner från Arendalsviken, säger Edvard Molitor, miljöchef på Göteborgs Hamn AB.

Men det är inte enkelt att plantera ålgräs. Skotten planteras ett åt gången. Det tar tid, men det är den metod som forskning har visat fungerar bäst.

Särskilt goda förutsättningar nödvändiga
Efter långa förberedelser har nu testplanteringar av ålgräs påbörjats på två platser – utanför Önnered och utanför Tumelehed, som ligger sydväst respektive nordväst om Göteborgs hamn.

Göteborgs Hamn AB:s miljöchef Edvard Molitor. Bild: Göteborgs hamn AB.

— Det har krävts särskilt goda förutsättningar för att planteringarna ska kunna genomföras, och de måste göras under ett kort fönster under försommaren för att planteringarna ska få en chans att sätta sig innan hösten. Nu har vi haft tur med vädret och det är väldigt kul att det här testprojektet gick att genomföra, säger Edvard Molitor och fortsätter:

— Nu väntar vi med spänning på att få utvärdera resultaten av planteringarna längre fram. Det är långt ifrån säkert att det här är ett lyckat försök, men det bidrar om inte annat till ökad kunskap om ålgräs och dess levnadsmiljöer.

Återplanteringen av ålgräset görs i samarbete med marinbiologer på Marine Monitoring, Havs- och Vattenmyndigheten och Länsstyrelsen. Satsningen är en del av den miljökompensation Göteborgs Hamn AB åtog sig att göra i samband med att utbyggnaden av hamnen fick miljötillstånd.

— Som alltid när vi bygger nytt kompenserar vi för de intrång vi gör. För att vi ska behålla vår konkurrenskraft och möta framtida tillväxt måste hamnen växa – men på ett hållbart sätt, säger Edvard Molitor.

* Vad är ålgräs?
Ålgräsängar fungerar som skydd och lekplats för flera fiskarter. Gräset bidrar också till att förbättra vattenkvaliteten. Dessutom skyddar det stränder mot erosion. Men övergödning, överfiske och exploatering i kustområdena har inneburit att många ålgräsängar försvunnit.

Fler nyheter

newspage.MainImageAlt

Nytt besök av tysk fregatt i Göteborgs hamn

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

Göteborgs Hamn tecknar samarbetsavtal med Port of Los Angeles

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

DFDS sätter 20 ellastbilar i trafik i Göteborg

Läs hela artikeln