Göteborgs Hamn AB genomför tidig dialog inför farledsprojekt

15:51 - 11 sep 2019 / Nyhet

Inom de närmaste 10 åren kommer farleden i hamninloppet fördjupas för att förbereda hamnen för anlöp av världens största containerbåtar fullastade. Fördjupning av farled innebär också omfattande förstärkningar av befintliga kajer i vår containerterminal.

kranar containerterminal

Redan i denna tidiga fas genomför Göteborgs Hamn AB en dialog med entreprenörer som kan vara intresserade av att i ett senare skede lämna anbud i någon av de kommande upphandlingarna kopplade till våra kajförstärkningar. Entreprenörer får gärna kontakta Göteborgs Hamn AB för att anmäla sitt intresse att delta i dialogen. Maila till jan.andersson@portgot.se

Deltagande i dialogen varken förbättrar eller försämrar entreprenörens möjligheter i senare upphandlingar. Ingen information kommer ges som inte kommer att finnas med i framtida upphandlingsdokument.

Syfte med dialogen är att bredda Göteborgs Hamns kunskap om marknaden. Målet är att vi kan utforma framtida upphandlingar så att vi gemensamt med entreprenörerna kan genomföra projektet på bästa möjliga sätt.

Early contractors dialouge

Fler nyheter

newspage.MainImageAlt

Ny omlastningsterminal snart redo för driftstart

Läs mer
newspage.MainImageAlt

Flytande koldioxid snart i hamn

Läs mer
newspage.MainImageAlt

Branden i Älvsborgshamnen släckt – räddningsinsats avslutad

Läs mer