Godsvolymerna fördubblade på Belgienlinje

08:34 - 05 maj 2017 / Nyhet

Under årets första kvartal ökade godsvolymerna på Svenska Orient Liniens rutt Göteborg-Zeebrugge med 98 procent. Den kraftigt ökade efterfrågan möts med större fartyg och fler avgångar.

Fartygen i linjen avgår sju gånger per vecka från Gothenburg Roro Terminal i Göteborgs Hamn.

Godsvolymen på Svenska Orient Liniens rutt Göteborg-Zeebrugge har ökat med 98 procent under årets första kvartal, jämfört med samma period föregående år.

Utökad kapacitet och fler avgångar
För att tillmötesgå den ökande efterfrågan på linjen har rederiet utökat lastkapaciteten markant samt höjt frekvensen på linjen till sju avgångar per vecka i båda riktningarna.   

—     Rutten mellan Göteborg och Zeebrugge har visat en väldigt positiv utveckling sedan starten av 2016 och med de extrainsatta avgångarna kan vi tillmötesgå den ökande efterfrågan hos våra kunder. Vi strävar ständigt efter att kunna erbjuda våra kunder bästa möjliga service, därför arbetar vi nu även med att utveckla vårt online-bokningssystem för en enklare bokningsprocess och större användarvänlighet, säger Ragnar Johansson, vd på Svenska Orient Linien AB.

Grafik: Göteborgs Hamns linjenät

Linjen, som går från Gothenburg Roro Terminal i Göteborgs Hamn till terminalen PSA Wielingendok i Zeebrugge, trafikeras av tre fartyg med en kapacitet på 2,600 lastmeter vardera. 

Verkstadsprodukter, maskiner och bilar
Belgien är Sveriges åttonde största exportmarknad med ett exportvärde på cirka 50 miljarder kronor. Verkstadsprodukter, maskiner och kullager är det som exporteras mest till Belgien. Många svenska exportvaror lastas också om i belgiska hamnar för vidare transport till andra marknader. Importen från Belgien består bland annat av livsmedel, fordon och industrikomponenter.  

Utöver SOL trafikeras Belgien även av roro-rederierna CLdN och DFDS Seaways som går till Zeebrugge respektive Ghent. 

Fler nyheter

newspage.MainImageAlt

Besked om farledsfördjupning i Göteborgs hamn

Läs mer
newspage.MainImageAlt

Ny anläggningschef på Göteborgs Hamn AB

Läs mer
newspage.MainImageAlt

Gasleverantör klar för ny LNG-anläggning i Göteborgs hamn

Läs mer