Första ship-to-ship-tankningen av flytande naturgas genomförd i Göteborgs Hamn

11:41 - 05 okt 2017 / Nyhet

Under tisdagen genomfördes den första ship-to-ship-bunkringen med flytande naturgas vid kaj i Göteborgs Hamn, när LNG-bunkringsfartyget Coralius tankade Ternsund i Energihamnen.

Bunkring av LNG pågår.

Under några timmar kring lunchtid på tisdagen tog fartyget Ternsund emot drygt 330 kubikmeter flytande naturgas (LNG) från LNG-bunkringsfartyget Coralius i Energihamnen i Göteborg. Därmed var den första ship-to-ship-bunkringen med LNG vid kaj i Göteborgs Hamn avklarad.

– Det var en lyckad operation som gick helt enligt planerna. Våra samverkanspartners Skangas, Terntank, Sirius och berörda myndigheter har alla dragit sina strån till stacken för att det skulle fungera på ett säkert och problemfritt sätt, säger Dan-Erik Andersson, operativ chef i Energihamnen, Göteborgs Hamn AB.

Även om själva genomförandet var över på mindre än en halvdag ligger ett långt förarbete bakom, bland annat genom upprättande av rigorösa rutiner och checklistor för en säker bunkring. Och de driftsföreskrifter som tagits fram för LNG-bunkring i Göteborgs Hamn är bland de första i världen.

 – När det gäller LNG-bunkring är vi väldigt tidigt ute. LNG-industrin har nyligen påbörjat ett arbete med att utarbeta en ”best practice” kring bunkring av LNG, och då sneglar man gärna på hur vi arbetar här i Göteborgs Hamn. Och det är alltid bra med kunskapsutbyte, säger Dan-Erik Andersson.

Ny milstolpe på gång
Redan under förra hösten genomfördes den första LNG-bunkringen i hamnområdet – men då på testbasis längre ut i hamninloppet. I och med tisdagens bunkring vid kaj togs hamnens LNG-hantering till ytterligare en nivå och med det har man hela logistikkedjan i ordning för LNG-bunkring.

– Nu har vi siktet inställt på ytterligare en milstolpe, nämligen att kunna erbjuda fartyg LNG-bunkring vid kaj samtidigt som lastning och lossning pågår. Det är efterfrågat av marknaden och innebär möjlighet till effektivisering av fartygens tid i hamn, säger Dan-Erik Andersson.

Fler bunkringsalternativ
Bunkringsalternativen kommer också att bli fler i Göteborgs Hamn framöver. Under 2018 bygger Swedegas rörinfrastruktur för LNG på landsidan i Energihamnen i Göteborg. Investeringen är även startskottet för att stegvis bygga en större anläggning som även kan förse transportsektorn och svensk industri med flytande gas.

Fakta: LNG
LNG (Liquid Natural Gas) är idag det renaste marina bränslet som står till buds för den storskaliga sjöfarten. Utsläppen av svaveldioxid och kväveoxider är ett stort problem som påverkar både miljön i haven och i luften. LNG som drivmedel sänker utsläppen av svavel, partiklar och tungmetaller till ett minimum, kväveoxider med 80 procent och koldioxidutsläppen med 25 procent.

Fler nyheter

newspage.MainImageAlt

Byggstart för ny hamnterminal i Göteborgs hamn

Läs mer
newspage.MainImageAlt

Ny färja - Stena Line utvecklar Danmarkstrafiken från Göteborgs hamn

Läs mer
newspage.MainImageAlt

Göteborgs hamns halvårsvolymer visar på fortsatt positiv konjunktur

Läs mer