Första fartyget i Sverige bunkrat med flytande biogas i Göteborgs hamn

13:40 - 26 jun 2018 / Nyhet

Under måndagskvällen den 25 juni genomfördes den första bunkringen av flytande biogas (LBG) någonsin i Göteborgs hamn. Det var Donsörederiet Furetanks fartyg Fure Vinga som fylldes med 40 kubikmeter LBG direkt från en tankbil parkerad vid kajkanten. Operationen ägde rum vid Stena Lines läge för metanolbunkring i Majnabbehamnen och förlöpte utan incidenter.

LBG-bunkringen i Majnabbehamnen var den första i Sverige och den andra av sitt slag i världen. Bild: Göteborgs Hamn AB.

– Det var en lyckad operation som visar att vi är helt redo, både med fungerande rutiner och driftsföreskrifter för att bunkra och driva våra LNG-fartyg på LBG. Nu har vi kört maskinerna också och det är bara att konstatera att de går minst lika bra på LBG som på LNG, sade Lars Höglund, vd för Furetank, efter att fartyget lämnat Majnabbehamnen under tisdagsmorgonen.

Normalt drivs Fure Vinga på flytande naturgas (LNG) – ett bränsle som blivit allt vanligare hos anlöpande fartyg till Göteborgs hamn under de senaste åren. Under 2016 skedde 16 LNG-anlöp i Göteborgs hamn. 2017 var siffran 111, och trenden är stigande även under 2018.

I allt väsentligt är innehållet i LNG och LBG detsamma – bränslena består till närmare 100 procent av metangas.  Det som skiljer bränslena åt är framställningen. LNG tas från marken, medan LBG är ett fossilfritt, förnybart bränsle framställt av organiskt avfall.

Den snarlika kemiska sammansättningen bränslena emellan gör att motorer som drivs på LNG alltså även kan drivas på LBG. Den innebär dessutom att den infrastruktur som idag byggs för LNG också kan användas för LBG. Därför krävs inte några extra investeringar vid övergång till LBG, varken vad gäller nya fartyg för rederierna som redan använder LNG-drift, eller i ny rörinfrastruktur för leverantörerna som levererar LNG idag.

Operationen i Majnabbehamnen tog dryga två timmar och förlöpte utan incidenter. Bild: Göteborgs Hamn AB.

LBG:n som bunkrades under måndagens operation kom ifrån Skangas moderbolag Gasums biogasanläggning i Lidköping. Skangas förser sedan tidigare fartyg i Göteborgs hamn med LNG. Dock produceras det inte tillräckligt mycket LBG för att kunna serva sjöfarten idag, säger Lars Höglund:

– Vi hade gärna blandat in mer LBG i våra tankar men tyvärr är tillgången begränsad. Jag vet att efterfrågan på marknaden, både från oss och

andra aktörer inom sjöfarten, är stor. Nu hoppas jag att LBG-leverantörerna får upp ögonen för sjöfarten på ett tydligare sätt, säger Lars Höglund.

Fakta: LBG
Flytande biogas (LBG) är ett förnybart bränsle tillverkat genom bearbetning av olika typer av organiskt avfall. Vanligtvis bearbetas avfallet genom att bakterier bryter ner material som innehåller kol i en syrefri miljö. I processen renas och uppgraderas gasen till cirka 97% metan. Biogasen kondenseras och görs flytande genom nedkylning till en temperatur på minus 150–170°C.

Fakta: Fure Vinga
Fartygstyp: Kemikalietanker
Längd: 149,9 meter
Bredd: 22,8 meter
Djupgående: 12,1 meter
Dödvikt: 16.300 ton
Lastutrymme: 19.900 kubikmeter

Fler nyheter

newspage.MainImageAlt

Ny omlastningsterminal i Göteborgs hamn – driftstart 2020

Läs mer
newspage.MainImageAlt

Förändringar i roro-trafiken på Belgien i Göteborgs hamn

Läs mer
newspage.MainImageAlt

Järnvägstrafiken fortsätter öka i Göteborgs hamn

Läs mer