Fördjupat nordiskt hamnsamarbete ska flytta gods från land till sjö

15:25 - 15 mar 2018 / Nyhet

Roroutvecklingen är positiv i Göteborgs hamn med treårig uppåtgående kurva, där det senaste året visade en ökning på tio procent till 593 000 enheter. Men det finns potential att öka ytterligare, bland annat genom att flytta en större andel av det gods som idag går landvägen från Norge till Göteborg. Genom ett fördjupat samarbete mellan hamnarna i Hirtshals, Kristiansand, Larvik, Grenland, Risavika, Bergen och Zeebrugge hoppas man kunna stärka den intranordiska sjöfarten och samtidigt minska utsläppen av växthusgaser.

Nu hoppas Göteborgs Hamn – tillsammans med flera nordeuropeiska hamnar – kunna knyta ihop fler destinationer i ett intermodalt transportsamarbete som kan bidra till en effektivare och klimatsmartare logistik. Foto: Göteborgs Hamn.

Den intraeuropeiska rorotrafiken från och till Göteborgs hamn går bra och destinationer som Immingham och Ghent (DFDS), Kiel och Fredrikshavn (Stena Line) och Zeebrugge (CLdN, EML, SOL) har alla en god utveckling. Nu hoppas hamnen – tillsammans med flera andra nordeuropeiska hamnar – kunna knyta ihop fler destinationer i ett intermodalt transportsamarbete som kan bidra till en effektivare och klimatsmartare logistik.

Underutnyttjad resurs
Rederiet CLdN trafikerar sträckan mellan Zeebrugge och Göteborg. Däremellan ligger danska Hirtshals hamn som anlöps regelbundet med fartyg från de norska hamnarna i bland annat Kristiansand, Larvik, Grenland, Risavika, Bergen, såväl som hamnarna i Seydisfjordur på Island och Torshavn på Färöarna. Genom att CLdN nu lagt Hirtshals på slingan mellan Zeebrugge och Göteborg finns förutsättningar att enkelt flytta mer gods sjövägen till Sverige.

– Anlöpet på Hirtshals på vägen till Göteborg är lite av en logistiskt underutnyttjad resurs som kan bli ett bra alternativ för mycket av det nordeuropeiska gods som idag går på lastbil från exempelvis Norge till Göteborg och resten av Sverige varje dag. Lastbilstrafiken orsakar trängsel på vägarna och stora mängder utsläpp av växthusgaser. Med det här samarbetet finns möjligheter till både effektivare och miljövänligare logistiska alternativ, säger Jacob Minnhagen, affärsutvecklare på Göteborgs Hamn AB.

Ny kombiterminal ökar incitamenten
Den nyöppnade Arken kombiterminal i Göteborgs hamn, som har både högre kapacitet och ett mer hamnnära läge än den tidigare kombiterminalen, är även den en faktor som gör intermodala lösningar än mer attraktiva än tidigare. Från Göteborgs hamn och den nya kombiterminalen nås hela Sverige dagligen med intermodal järnvägstrafik.

Jacob Minnhagen, affärsutvecklare på Göteborgs Hamn AB. Bild: Göteborgs Hamn AB.

– Med det hamnnära läget och den snabba omlastning som är möjlig i vår nya kombiterminal är incitamenten att välja sjövägen ännu större. Nu är vi precis i inledningen av det här nordiska hamnsamarbetet men vi hoppas att möjligheterna det ger ska upptäckas av många fler aktörer framöver, säger Jacob Minnhagen.

Fakta roro-trafik:
Roro står för roll on/roll off och är trailers och annat rullande gods som fraktas på fraktfärjor med tät linjetrafik inom Europa. Roro är i huvudsak en inomeuropeisk företeelse. Trafiken håller en hög frekvens med täta avgångar. I Göteborgs Hamn utvecklades roro-trafiken med full kraft på 1970-talet. Sedan dess har svenska import- och exportföretag kunnat nå ett stort antal europeiska hamnar via roro-trafik från Göteborg.

Läs mer om roro-trafik i Göteborgs Hamn.

Fler nyheter

newspage.MainImageAlt

Bakslag i Göteborgs Hamn AB:s ålgräsprojekt – nya planteringar görs i sommar

Läs mer
newspage.MainImageAlt

Göteborgs Hamn AB lanserar ”Bunkringsappen”

Läs mer
newspage.MainImageAlt

Göteborgs Hamn AB:s hållbarhetsredovisning för 2018 klar

Läs mer