Flyt i trafiken trots nykterhetskontroller i Energihamnen

16:56 - 26 sep 2019 / Nyhet

I augusti invigde infrastrukturminister Tomas Eneroth Göteborgs hamns första utrustning för automatiserad nykterhetskontroll i Göteborgs hamns energihamn. Efter en dryg månad med utrustningen på plats kan energihamnens operativa chef Dan-Erik Andersson konstatera att trafikflödet fungerar utan störningar.

I augusti invigdes automatiska nykterhetskontroller i Göteborgs Hamns energihamn. Bild: Göteborgs Hamn AB

Drygt 30 procent av alla dödsolyckor på de svenska vägarna har direkt eller indirekt inblandning av alkohol eller droger. Automatiserade nykterhetskontroller av den typ som installerats i Göteborgs hamns energihamn är ett av flera verktyg för att komma åt problemet.

Göteborgs hamn är en av de första hamnarna där utrustning för nykterhetskontroll installerats. Utrustningen installerades vid port 1 som ligger vid Göteborgs hamns energihamn, som är Sveriges största allmänna energihamn och hanterar över 20 miljoner ton energiprodukter årligen. Energihamnen är också klassad som ett skyddsobjekt enligt skyddslagen.

– Utöver att säkerheten ökar ute på vägarna så innebär nykterhetskontrollerna också ökad säkerhet för produkterna, våra partners och våra medarbetare inne på terminalen. Det är en konkurrensfördel för oss, säger Elvir Dzanic, vd för Göteborgs Hamn AB.

3000 fordon per dygn
Varje dygn passerar uppåt 3000 fordon genom port 1, och nykterhetskontrollerna genomförs slumpmässigt i samband med identifikation vid inpassering. Om kontroll ska genomföras indikeras det på kontrollstationen. Om kontrollen visar att föraren är nykter kan inpassering ske och bommen öppnas. Vid positivt resultat kontaktas polis av portens personal.

De automatiserade kontrollerna går snabbt att passera - om man är nykter. Bild: Göteborgs Hamn AB.

– Det fanns en viss oro bland våra kunder inledningsvis över hur trafikflödena skulle påverkas av detta, men nu när det gått en tid kan vi konstatera att det fungerar alldeles utmärkt. Tekniken fungerar bra och det går snabbt att passera även om man blir utvald för kontroll, säger Dan-Erik Andersson.

Exakt med vilken frekvens kontrollerna utförs vill inte Dan-Erik Andersson avslöja, men han säger att kontroller görs med kortare intervall under lågtrafik, och något längre när trycket är som högst.

– På så sätt kan vi säkerställa att flödet fungerar hela tiden, dygnet runt.

Ett fåtal incidenter
Sedan nykterhetskontrollerna infördes i hamnen har några enstaka kontrolltillfällen visat positivt resultat och polis fått tillkallas. Men Dan-Erik Andersson tror inte att onykterhet är oftare förekommande bland inpasserande i Göteborgs hamn eller andra hamnar jämfört med samhället i övrigt:

– Professionaliteten bland åkare är väldigt hög idag och dessutom har många som passerar våra portar redan alkolås i sina fordon. Samtidigt är vi klassade som ett skyddsobjekt och har alltid säkerheten som högsta prioritet. Därför gör vi alltid allt vi kan för att säkerställa en trygg hamn och en säker arbetsmiljö.

Fler nyheter

newspage.MainImageAlt

Ny tågförbindelse mellan Oslo och Göteborgs hamn

Läs mer
newspage.MainImageAlt

Grönt ljus för djupare farled i Göteborgs hamn

Läs mer
newspage.MainImageAlt

Årets första kryssningspassagerare i Göteborg

Läs mer