Effektivare energihamn genom digitalisering

09:44 - 28 feb 2018 / Nyhet

Göteborgs Hamn har genomfört ett stort automationsuppsving inom den omfattande hanteringen av pumpning mellan terminaler och raffinaderier. Det nya systemet ger terminalerna snabbt och tydligt besked om när pumpning kan ske och ser kostnaden för pumpningen direkt när den är avslutad. Något som sparar både tid och pengar vid varje pumpning.

Göteborgs Hamn är Skandinaviens största allmänna energihamn och internationellt känd för sitt säkerhetsarbete. Här anlöper varje år cirka 2 500 tankfartyg och hanterar råolja, bensin, diesel och andra energiprodukter.

– 2016 slog vi rekord med 23,7 miljoner ton olja som hanterades in och ut över kaj och om det inte vore för ett planerat underhållsstopp skulle vi ha passerat den siffran med råge under 2017. Det är tydligt att den generella trenden är uppåtgående vad det gäller hanteringen av energiprodukter, säger Jill Söderwall, chef för Göteborgs Hamns Energihamn.

Färre flaskhalsar
De ökade volymerna ger en högre beläggningsgrad vid kajerna, vilket i sin tur innebär att fartygen behöver omsättas ännu snabbare och effektivare än tidigare – samtidigt ska detta ske på ett säkert sätt. För att få det att fungera krävs ett välsmort maskineri i alla delar av verksamheten. Som en del i utvecklingen av detta arbete har Göteborgs Hamn satsat på en ny automationsplattform.

Jörgen Wrennfors, produktionsutvecklingsingenjör

– Vi strävar ständigt med att bygga bort så kallade ”flaskhalsar” och projektet med att bygga upp en automationsplattform är ett långsiktigt arbete i vår ambition att bli mer effektiva, säger Jörgen Wrennfors, produktionsutvecklingsingenjör på Göteborgs Hamn AB.

Ett exempel på automatiseringen är administrationen av pumpningen, som tidigare sköttes av ett äldre system med många manuella moment. Den nya lösningen, med nya processkontrollsystem ger överblick och enkelhet där både hamn och pumpande bolag direkt kan se statistik och kostnad för att hyra produktionsanläggningen. I applikationen bokar kunderna när, var och vad som ska pumpas. Bättre överblick underlättar planeringen och gör det mer flexibelt för både Göteborgs Hamn och deras kunderna och framförallt höjs både kvaliteten och säkerheten.

Säkrare kontroller
Även tillsynskontrollerna har effektiviserats genom digitala system. Det finns ett antal tillsynspunkter i området, vilka ska inspekteras dygnet runt, minst var fjärde timme årets alla dagar. Tidigare kontrollerades tillsynspunkterna med hjälp av streckkodsläsare och papper och penna men numera får ledningsvakterna all information via surfplattor. Surfplattan är kopplad till ett gps-system som bekräftar ledningsvaktens närvaro.

– Ledningsvakterna kan rapportera avvikelser som exempelvis tillfälliga pumpningsstopp, så att kunden tydligt kan följa händelseförloppet genom systemhistoriken. Detta har bidragit till vår höga kundnöjdhet, säger Eric Berndtsson, produktionsplanerare på Göteborgs Hamn.

Den ökade automationsgraden i hamnen har frigjort produktionskapaciteten i rörledningssystemet med 2,2 procent. Något som gynnar hamn, terminal, raffinaderi och fartyg och innebär cirka 600 timmar mer produktionskapacitet på årsbasis. Med tanke på de ökande volymerna i Göteborgs Hamns Energihamn så är varje timme otroligt värdefull.

Fler nyheter

newspage.MainImageAlt

Ny tågförbindelse mellan Oslo och Göteborgs hamn

Läs mer
newspage.MainImageAlt

Grönt ljus för djupare farled i Göteborgs hamn

Läs mer
newspage.MainImageAlt

Årets första kryssningspassagerare i Göteborg

Läs mer