"Därför har industrins väg till världen blockerats"

11:53 - 27 jun 2017 / Nyhet

När jag åkte till Almedalen för ett år sedan gjorde jag det med en stark hamn i ryggen. Åtta containerrederier erbjöd direkttrafik till Asien. Ett flertal skeppade gods direkt till eller från USA, Mellanöstern och andra delar av världen. Containerpendlar ankom eller avgick varje dag till ett 25-tal orter runt om i landet. Det var som det brukar vara med andra ord.

Men nu, efter drygt ett år av fackliga konflikter, ser bilden annorlunda ut. Endast ett fåtal direktlinjer trafikerar hamnen just nu. Flera rederier har infört bokningsstopp helt på Göteborg och på Sverige. Och antalet fungerande containertågpendlar är nere på ett minimum.

Sveriges import- och exportindustri saknar just nu tillgång till bra transporter till sina marknader. Gods går med lastbil ner på kontinenten, eller flygs till Asien. Andra hamnar i Sverige har nått sitt kapacitetstak. Det här kostar miljontals kronor varje dag. Arbetstillfällen, etableringar och hela industrier riskeras.

Närmaste hamn är bästa hamn, hör man ibland från sjöfartshåll. Men aldrig från alla de företag i Sverige som är beroende av containersjöfart för sin överlevnad. De vill istället ha tillgång till en stor internationell hamn i landet. Och snabba tåg- och vägförbindelser dit. De vill ha en hamn med ett linjeutbud som omfattar hela världen varje dag. När godset splittras upp på flera hamnar, som fallet är nu, blir ingen hamn tillräckligt stor för att erbjuda det som Sveriges starka industri behöver för att verka här upp i norr.

Det kan vara svårt att få grepp om vad konflikten handlar om. Hamnarbetarförbundet avd 4 framför ofta att de vill ha ett större inflytande på arbetsplatsen eftersom de organiserar huvuddelen av personalen. Ett argument man kan förstå, men ett inflytande måste också följas av att man erbjuder arbetsgivaren fredsplikt, till exempel i form av ett avtal som de statliga oberoende medlarna föreslagit.  Att få lov att konflikta för att få ett kollektivavtal när det redan finns ett rikstäckande kollektivavtal tycker nog de flesta är konstigt.

Tack regeringen för att ni har tagit tag i problemet nu. Det har varit efterlängtat från våra kunder att även lagstiftningsmässigt hitta bra spelregler så att den svenska modellen kan fungera även i hamnarna.  De statliga medlarna har lagt stor energi på att hitta kompromissförslag i två tidigare medlingsförslag. Förslag som båda accepterades av arbetsgivaren APM Terminals, men förkastats av Hamnarbetarförbundet.

När nu medlingen åter är igång förutsätter jag ett större ansvarstagande och medlarnas kompromissförslag antas.  Sveriges export- och importföretag har lidit länge nog och oproportioneligt mycket av den långdragna konflikten.

Förtroende för Göteborgs hamn är stukat. Många kunder säger att de gärna vill komma tillbaka, men först när det finns en långsiktig lösning som garanterar arbetsfred och en stabil produktion. 

Magnus Kårestedt, vd på Göteborgs Hamn AB

Fler nyheter

newspage.MainImageAlt

Hamnkonflikten får regeringen att agera

Läs mer
newspage.MainImageAlt

DFDS ökar trafiken till Belgien

Läs mer
newspage.MainImageAlt

Besked om farledsfördjupning i Göteborgs hamn

Läs mer