Göteborgs Hamn AB - Startsida

Coronaviruset kan påskynda sjöfartens digitalisering

09:32 - 07 apr 2020 / Nyhet

När fysisk kontakt mellan besättning på fartyg och säkerhetspersonal på kaj ska ner till ett minimum måste nya arbetssätt fram, och det snabbt. I Göteborgs hamn syns tydligt hur coronapandemin kan påskynda digitaliseringen i en annars konservativ sjöfartsbransch.

Fartyget Ternvag redo för anlöp i Göteborgs hamns energihamn. Med coronavirusets framfart har rutinerna för fartygsanlöp förändrats. Bild: Göteborgs Hamn AB.

Johan Östlund, överstyrman på fartyget Ternvag med besättning har precis lagt till vid kaj. Arbetet är i full gång med att lasta energiprodukter för vidare export till Finland. Nya tider ger nya utmaningar och lika lite som världens länder vill ha i land fartygens besättningar i och med smittorisk vill världens fartygsbesättningar ta emot besök.

– Vi är i en utsatt miljö på fartygen och begränsar oss till det mest kritiska som lotsar och servicetekniker som vi måste ha ombord. Det är väldigt bra att vi kan lösa det mesta i övrigt genom datasystem och mailväxling, men det gör att operationerna tar lite längre tid, säger Johan Östlund.

De flesta hamnar runt om i världen har i och med coronaviruset tvingats ställa om rutiner för sina dagliga verksamheter. Ökad användning av befintliga digitala verktyg har varit en del av lösningen för att kunna upprätthålla ett effektivt arbetsflöde. Samtidigt tar det något längre tid vid kaj när nya rutiner ska sättas. Visserligen sker mycket av arbetet på distans under själva inseglingen, men väl i hamn sker i normalfallet en rad fysiska interaktioner mellan besättning och hamnarbetare. Det kan handla om att gå igenom lastens kvalitet, olika tillstånd, safetychecklistor och notice of readiness inför lastning eller lossning.

På kajen står Dan-Erik Andersson, operationell chef i Energihamnen i Göteborg, redo vid kaj. Idag ser han till att Ternvaganlöpet går effektivt och säkert till.

– Hela systemet vid lastning och lossning är traditionellt sett uppbyggt på att människor möts. Det är det som är intrimmat och som går snabbast idag. Att nu snabbt ändra på det innebär att man kan tappa tid. Men kan vi få till nya rutiner, nya system och se till att fler saker utförs simultant istället för att ta en sak i taget kan vi nog snarare bli effektivare på sikt, säger Dan-Erik Andersson, och får medhåll av överstyrman.

– Det finns helt klart utvecklingspotential i detta för framtiden. Vi vill alla ha snabba, effektiva och säkra anlöp, säger Johan Östlund.

Digitalisering högprioriterat i Göteborgs hamn
Arbetet med att öka automatisering och digitalisering är ett högprioriterat mål i Göteborgs hamn. Flera av de initiativ som redan är införda har haft extra positiva effekter under coronapandemin. Det digitala systemet Permesso som infördes under 2019 har exempelvis lett till att administration och fysiska möten kring utfärdande av arbetstillstånd för entreprenörer drastiskt kunnat minska. APM Terminals automatiska gater för lastbilar i containerterminalen är ett annat exempel som effektiviserat driften och minskat behovet av fysiska interaktioner.

Malin Collin är vice VD på Göteborgs Hamn AB och ansvarig för digitalisering. Hon menar att de stora genomgripande digitala förändringarna i hamnen ligger inom en snar framtid och kan göra stor skillnad.

Malin Collin, vice VD på Göteborgs Hamn AB. Bild: Göteborgs Hamn AB.

– Det handlar först och främst om att effektivisera och visualisera godsflöden och trafik till och från hamnen. Detta är en av våra viktigaste frågor och vi har dedikerade resurser till detta. Bland annat tittar vi på hur artificiell intelligens kan utnyttja historik för att förutse händelser och bidra till snabba beslut. Kan vi förbättra planering genom datadrivna beslut, visa trender och förutspå händelser så finns förutsättningar för ett effektivare gods- och transportflöde både på land- och sjösidan, säger Malin Collin.

Hon menar att alla vinner på en ökad digitalisering. Men för att digitalisering ska ge utdelning krävs att fler i transportkedjan kopplar upp sig mot gemensamma system och delar information med varandra.

– Mitt intryck är att acceptansen ökar hela tiden, i synnerhet nu i coronatider. Men det krävs att någon tar initiativen, driver frågorna och erbjuder fungerande alternativ som fler vill haka på. Vi på Göteborgs Hamn AB vill gärna vara den initiativtagaren, och därför lägger vi mycket tid och resurser på digital utveckling.

/

Ternvag på plats vid kaj. Bild: Göteborgs Hamn AB.

För mer information, kontakta Stefan Strömberg, presskontakt Göteborgs Hamn AB, på 070-436 01 51 eller via stefan.stromberg@portgot.se

Fler nyheter

newspage.MainImageAlt

Göteborgs hamn tilldelas prestigefyllt miljöpris

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

Göteborgs hamn i täten vid COP27 när sjöfarten ska ställa om

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

LNG/batterihybridfartyg i trafik på Göteborgs hamn

Läs hela artikeln