Göteborgs Hamn AB - Startsida

”Bara att tuta och köra” – nya godsterminalen i drift i december

09:46 - 25 sep 2017 / Nyhet

I december flyttar kombiterminalen vid Göteborgs centralstation ut till ytterhamnarna på Hisingen. Projektet går enligt tidplan och allt som krävs för att fullt ut kunna ersätta den tidigare terminalen kommer att vara på plats inför uppstarten.

Visionsbild av den nya kombiterminalen i fullt utbyggt skick.

– Det rör sig om väldigt mycket gods som i princip ska byta terminal från ena dagen till den andra, så det känns skönt att kunna meddela tågbolag och andra intressenter i hamnen att läget är under kontroll. I december är bara att tuta och köra, säger Magnus Nordfeldt, projektledare på Göteborgs Hamn AB.

Ökad kapacitet med sju järnvägsspår
Terminalområdet blir cirka 65 000 kvadratmeter stort och är beläget i anslutning till hamnens roroterminaler* från vilka bland annat trailers fraktas med fartyg till exempelvis England och Belgien.

Bygget av kombiterminalen som det såg ut i september 2017.

Den nya kombiterminalen kommer att ha högre kapacitet än nuvarande. Sju järnvägsspår med totalt 3 600 spårmeter byggs i terminalen.

Driften kommer att skötas av operatören Sandahls Goods & Parcel AB. Enligt operatören är en terminal med högre kapacitet välkommen i branschen – redan nu finns en större efterfrågan med fler tågbolag än på den gamla terminalen.

– Det ser ut att bli stort tryck redan från start. Vi ser fram emot detta och står redo med truckar, lyftutrustning, personal och allt som krävs i övrigt för att trafiken ska kunna börja rulla omgående, säger Patrik Theander, terminalchef på Sandahls Goods & Parcel AB.

Fakta kombiterminalen
I kombiterminalen lastas gods om från tåg till lastbil och distribueras ut till företag runt om i regionen. Terminalen kommer dagligen att trafikeras av upp till tolv tåg och drygt 200 lastbilar. Förutom inrikes tåg till bland annat Norrland och Stockholm kommer även tåg till Europa avgå från terminalen. På ett år beräknas drygt 70 000 trailers byta transportslag i kombiterminalen. Flytten av terminalen till hamnen innebär att lastbilstrafiken minskar markant i centrala Göteborg.

* Roro står för roll on/roll off och innebär gods som rullas på och av fartygen, till exempel trailers.

Fler nyheter

newspage.MainImageAlt

Göteborgs hamn lanserar tomcontainerkampanj

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

Ny fartygslinje i Göteborg – ny koppling till Norge och Polen

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

Göteborgs hamn genomför pilot för utsläppsfria bygg- och anläggningsplatser

Läs hela artikeln