Bakslag i Göteborgs Hamn AB:s ålgräsprojekt – nya planteringar görs i sommar

11:29 - 16 maj 2019 / Nyhet

I somras genomförde Göteborgs Hamn AB ett antal testplanteringar av ålgräs i hamnens närområde. Planteringarna var startskottet för en del av den miljökompensation Göteborgs Hamn AB ålagts att göra i samband utbyggnaden av hamnen i Arendalsviken. Igår konstaterades att planteringarna hittills inte tagit sig, men också att projektet fortsätter med nya planteringar i sommar.

Göteborgs Hamn AB expanderar hamnen med en ny terminal i ytterhamnarna på Hisingen. För att ålgräsbeståndet inte ska minska, ska ålgräs återplanteras på andra platser i närområdet. Bild: PAG Miljöundersökningar.

I tillståndet för byggnationen av den 220 000 kvadratmeter stora hamnterminalen i Arendal som pågår just nu, är Göteborgs Hamn AB ålagt att tillskapa 1,7 hektar ålgräsängar*. Det som kompensation för det ålgräs som försvinner i samband med byggnationen. Kompensationen görs enligt en plan som hamnbolaget lagt upp i samråd med Länsstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten.

Provplanteringar genomfördes sommaren 2018 på fyra platser i Göteborgs skärgård genom att man flyttade ålgräs från en donatoräng till en ny plats som bedömdes ha lämpliga förutsättningar.

Yttre faktorer bidrog till svagt resultat
Uppföljande kontroll i maj 2019 visade dock att en mycket liten andel av det planterade ålgräset överlevt.

– Det är såklart jättetråkigt att testplanteringarna inte gett de resultat vi hoppats på. Sannolikt beror det på flera olika faktorer, bland annat att det varit en extremt varm sommar, förekomst av makroalger som kvävt ålgräset och fritidsbåtar som rört upp bottensediment vid planteringarna, säger Edvard Molitor, Miljöchef på Göteborgs Hamn AB.

Edvard Molitor, miljöchef på Göteborgs Hamn AB.

Nya planteringar till sommaren
Men ålgräsprojektet fortgår och till sommaren ska en ny omgång med provplanteringar sättas i havsbottnen. Med andra förhållanden och justerade metoder hoppas Edvard Molitor och de marinbiologer som är anlitade av hamnbolaget för att genomföra planteringarna på ett bättre resultat.

– De nya planteringarna kommer att ske på delvis nya platser med andra förutsättningar och förhållanden. Vi kommer också att förändra metodiken och testa ett något annorlunda upplägg den här gången, säger Edvard Molitor.

Slutrapporteringen av projektet skall ske 2023.


* Ålgräsängar fungerar som skydd och lekplats för flera fiskarter. Gräset bidrar också till att förbättra vattenkvaliteten. Dessutom skyddar det stränder mot erosion. Men övergödning, överfiske och exploatering i kustområdena har inneburit att många ålgräsängar försvunnit.

Fler nyheter

newspage.MainImageAlt

Ny tågförbindelse mellan Oslo och Göteborgs hamn

Läs mer
newspage.MainImageAlt

Grönt ljus för djupare farled i Göteborgs hamn

Läs mer
newspage.MainImageAlt

Årets första kryssningspassagerare i Göteborg

Läs mer